Annons

Ingen generisk förskrivning i Sverige

Läkemedelsverket har gjort ännu en utredning och kommit fram till att generisk förskrivning inte bör införas i Sverige.

10 mar 2015, kl 10:31
0

Annons

Den tredje utredningen på nio år om generisk förskrivning har presenterats. Läkemedelsverket, LV, avråder från ett införande. Man motiverar med att ett införande inte kan säkerställa att generisk förskrivning skulle ge en ökad patientsäkerhet. LV anser att det finns ett större värde i att arbeta vidare med en översyn av hela ordinations-och expeditionsprocessen.

Generisk förskrivning innebär att förskrivaren i stället för ett produktnamn använder sig av substansnamnet, det generiska namnet. På så sätt är det upp till apoteken att välja vilken produkt som patienten får expedierad. Generisk förskrivning förekommer i många länder, men reglerna för hur apoteken får välja vilka läkemedel de expedierar kan se olika ut.

Enligt utredningsuppdraget skulle LV även identifiera vilka andra åtgärder som kan behöva ändras för att patientsäkerheten ska öka vid generikaförskrivning.

Verket presenterar fem punkter och en av dem att man vill se en sammanhängande ordinations- och expeditionsprocess som också inkluderar ett fungerande återrapporteringssystem från apotek till förskrivare.

Man vill också införa en nationell samlad läkemedelslista för patienten samt öka funktionaliteten av journalsystemen vid förskrivning och man anser att läkemedelsförpackningarnas utseende kan förbättras.

Dessutom vill myndigheten se mer insatser kring information och utbildning om det generiska utbytet för apoteks- och sjukvårdspersonal.

Förslaget har skickats på remiss till berörda aktörer, med sista svarsdatum den 30 mars 2015.