Annons
Socialstyrelsen ser över prostatascreening
Henrik Grönberg, professor vid Karolinska institutet. Foto: Stefan Zimmerman.

Socialstyrelsen ser över prostatascreening

Mer träffsäkert test för prostatacancer kan leda till nya screeningrekommendationer. Socialstyrelsen beslutar inom kort hur rönen ska bedömas.

11 nov 2015, kl 13:45
0

Två chip analyserar de proteinmarkörer och genetiska markörer som sammantaget utgör Sthlm3-testet. Foto: Stefan Zimmerman.

Ett nytt test för prostatacancer kan minska antalet falsklarm och hitta farliga cancerformer bättre än PSA-prov som används i dag, enligt en ny studie.

Det nya testet Sthlm3 görs via ett blodprov. Där analyseras en kombination av sex proteinmarkörer, över 200 genetiska markörer samt klinisk data så som ålder och tidigare vävnadsprov från prostatan.

– Kombinationen av många markörer gör att testet blir bättre. Det blir mer träffsäkert, minskar falsklarmen och gör att vi hittar aggressiva cancrar tidigare. I och med färre falsklarm minskar också antalet vävnadsprover och det är en vinst för patienten också, säger Henrik Grönberg, läkare och professor i cancerepidemiologi vid Karolinska institutet, som har lett studien.

Testet har tagits fram av forskare vid Karolinska institutet i samarbete med Stockholms läns landsting och Thermo Fisher Scientific i Uppsala. I studien ingick drygt 58 800 män från Stockholm mellan 50-69 år. Den nya metoden Sthlm3 jämfördes med PSA-diagnostik genom att patienterna testades med båda metoderna.

Det nya testet minskade antalet biopsier med 32 procent jämfört med PSA, visade resultatet av studien. Dessutom hittade Sthlm3-testet även farlig cancer hos män med låga PSA-värden, som inte upptäcks i dag.

Studien har publicerats i tidskriften The Lancet Oncology och är finansierad av Stockholms läns landsting.

– Nästa steg är att fortsätta utveckla testet och göra det bättre. Nästa år kommer vi även gå vidare och göra en studie där testet kombineras med magnetkameraröntgen, säger Henrik Grönberg.

Testet kommer, enligt Henrik Grönberg, att finnas tillgängligt på Karolinska universitetslaboratoriet från mars nästa år.

– Exakt i vilken form vet vi inte i dag. Det är en process där politiker i Stockholm och professionen kommer att ta ställning till, tills dess, säger han.

År 2014 publicerade Socialstyrelsen en rapport med rekommendation och bedömningsunderlag för ett nationellt screeningprogram med PSA-prov för prostatacancer. Enligt myndigheten bör inte hälso- och sjukvården i Sverige erbjuda screening för prostatacancer med test av prostataspecifikt antigen, PSA.

Arvid Widenlou-Nordmark, enhetschef för nationella riktlinjer på Socialstyrelsen, anser att resultaten från studien är intressanta. Han berättar att de precis ska planera sin verksamhet för nästa år och då kommer punkten om eventuellt förnyad bedömning för screening av prostatacancer att finnas med som en aktivitet.

– Inom de kommande veckorna kommer vi att bedöma hur vi ska ta till oss resultaten av studien och om vi ska gå in i en förnyad bedömning för screening eller inte, säger han och fortsätter:

– En grov gissning är att, om vi ska göra en förnyad bedömning, tar det ungefär sex till tolv månader innan en ny rekommendation finns på plats. Den kan då antingen säga att nuvarande står kvar, eller att vi rekommenderar screening för prostatacancerpatienter.