Annons
”Läkare behöver veta mer om alternativmedicin”

”Läkare behöver veta mer om alternativmedicin”

Svenska forskare har studerat vad som händer när cancerpatienter väljer alternativmedicin.

20 jun 2023, kl 09:28
0

Annons

Ibland tackar en patient nej till konventionell cancerbehandling och väljer i stället komplementär behandling (KAM), även kallat alternativmedicin. Detta skapar inte sällan konflikt mellan läkaren och patienten, konstaterar en grupp svenska forskare.

I en intervjubaserad studie har forskarna analyserat både läkares och cancerpatienters erfarenheter av situationer när patienten väljer KAM. Studien är finansierad av Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland och publicerad i The Oncologist.

Efterlyser mer kunskap om alternativmedicin

Forskarna menar att studien visar att det behövs förändringar inom cancervården. Läkare ska kunna ha en respektfylld dialog med patienten i stället för att bara försöka visa på värdet av den konventionella behandlingen.

Läkarna behöver bli mer medvetna om vilka värderingar som får patienterna att fatta beslut som är svåra att förstå enbart ur mdicinskt perspektiv.

– Dessutom krävs förbättrad kunskap om komplementära och alternativa metoder, säger i ett pressmeddelande onkologen Kathrin Wode som är en av forskarna bakom studien.

Intervjuade patienter och läkare

I studien intervjuade forskarna sju personer med allvarliga cancerdiagnoser, sex kvinnor och en man. De hade alla fått viss konventionell behandling men sedan avböjt att fortsätta på den vägen och i stället valt olika typer av alternativmedicin.

Det handlade bland annat om naturpreparat, meditation, yoga, akupunktur, dietförändringar och avgiftningskurer.

Forskarna intervjuade även tio läkare inom onkologi och palliativ vård.

Helt olika perspektiv

Analysen av intervjuerna visade tydligt hur olika patienternas och läkarnas utgångspunkter var. Läkarna förde medicinska resonemang kring överlevnad, risker och behandlingseffekter på den specifika tumörsjukdomen.

Patienterna talade i stället mer om ett helhetsperspektiv på hälsa och välmående. Och om värdet av att själv kunna påverka situationen genom till exempel livsstilsförändringar.

”Jag har inga symtom. Menar du på allvar att jag skulle stympa mig själv? Bara för att du säger det?”, sa en man som valt bort konventionell behandling mot sin cancer.

Forskarna konstaterar att båda parter egentligen önskar öppen och respektfull kommunikation. Men att det i stället ofta uppstår konflikter mellan läkare och patient. Konflikter som i många fall gör båda ännu mer övertygade om sin egen ståndpunkt.

– Ojämlika roller kunde resultera i konfrontationer som riskerade att driva båda parter mot extrema och oflexibla ståndpunkter, säger forskaren Kathrin Wode.

Ökat intresse för alternativmedicin

De intervjuade läkarna vittnar om hur svårt de kan ha att veta vad de ska göra när en patient tackar nej till konventionell behandling och använder KAM. Några berättar också om konfliktsituationer. Som läkaren som förklarade att hon inte blir arg om patienter använder cannabis om det hjälper dem.

”Men jag blir arg om de inte berättar det för mig så att jag inte förstår symtomen eller biverkningarna.”

För patientsäkerhetens skull behöver kommunikationen om behandlingsval mellan läkare och cancerpatienter bli bättre, menar forskarna.

De vill att läkare ska få ökad baskunskap om KAM och större medvetenhet om patienters ofta mer helhetsbetonade perspektiv. Detta kommer sannolikt att bli allt viktigare, skriver de. Detta eftersom intresset för alternativmedicin i samhället kan vara på väg att öka. I en amerikansk enkätundersökning svarade 39 procent att de trodde att cancer kan botas med enbart alternativmedicin.