Företag fällt för formulering i reklam

Företag fällt för formulering i reklam

Skulle marknadsföra läkemedel för metastaserande bröstcancer med orden ”More than just survival”.

13 apr 2018, kl 06:00
0

Annons

På roll-upen som inkom till Informationsgranskningsnämnden, IGN, som pliktexemplar från bolaget Eisai AB fanns formuleringen “More than just survival – Halaven (eribulin) in metastatic breast cancer”.

Halaven är en injektionsvätska för att behandla lokalt framskriden eller metastaserande bröstcancer. Anmärkningen rör orden ”More than just survival” (mer än bara överlevnad), vilken antyder att läkemedlet skulle kunna leda till något mer än överlevnad och att Halaven skulle ha egenskaper som är överlägsna andra liknande läkemedel för samma indikation.

Ingen förklaring till rubriken finns i marknadsföringen. Det finns heller ingenting i produktresumén som stödjer ett påstående om att Halaven skulle kunna ge något mer än överlevnad, och IGN anser därför att rubriken innebär ett överdrivet påstående vilket strider mot branschens etiska regelverk.

Bolaget har inte gått i svaromål utan har istället meddelat den branschetiska domstolen IGN att man har insett sitt misstag, och att man kommer att kassera allt marknadsföringsmaterial med formuleringen. Överträdelsen bedöms vara av normalgraden och Eisai AB döms att böta 90 000 kronor.