Annons
Rekommendation för ms-behandling tas bort
Illustration av antikropp.

Rekommendation för ms-behandling tas bort

På grund av nya regler kring läkemedelsförsäkringen tas rekommendationerna för ms bort ur Kloka Listan.

3 maj 2018, kl 10:52
0

Läkemedlet Mabthera (rituximab) har sedan flera år tillbaka använts off label för att behandla multipel skleros, ms. Sedan 2017 har det också funnits med i Kloka Listan, Stockholms läns läkemedelskommittés behandlingsrekommendationer. Men nu tas hela avsnittet om behandling av ms bort.

Skälet är att Läkemedelsförsäkringen har ändrats så att eventuella patientskador inte prövas om ett läkemedel har rekommenderats off label av en myndighet eller av sjukvården.

Magnus Thyberg, apotekare och adjungerad ledamot i Stockholms läkemedelskommitté, kommenterar beslutet att ta bort behandlingsrekommendationerna på kommitténs informationssida, Janusinfo.

– Det är ett fåtal specialistläkare som behandlar länets patienter som har ms. De läkarna har ett utmärkt samarbete och kan bedöma vilka läkemedel som bäst kan behandla patientens ms. I det här fallet innebär det att läkemedelskommittén i Stockholms läns landsting prioriterar att patienterna ska kunna omfattas av läkemedelsförsäkringen före en rekommendation av enskilda läkemedel, säger han.

Rituximab är en monoklonal antikropp vars formella indikation är olika typer av lymfom. Redan innan läkemedlet togs in på Kloka Listan för behandling av ms hade det förskrivits i stor omfattning för patienter med sjukdomen, och en rad andra sjukdomstillstånd, vilket medfört en debatt både om läkemedlet och om off label-principen, något som Läkemedelsvärlden.se skrivit om.

Läkemedelsförsäkringen ägs av läkemedelsföretagen och ska ersätta läkemedelsorsakade skador. Under de senaste tio åren har sju patienter som fått rituximab fått reaktioner på läkemedlet som har lett till ersättning från Läkemedelsförsäkringen.