Annons
Fortsatt oenighet om off label-terapi mot MS

Fortsatt oenighet om off label-terapi mot MS

MS-läkare är kritiska mot att off label-terapin rituximab inte förs in i nationella riktlinjer.

2 sep 2022, kl 08:10
0

Annons

Socialstyrelsen kommer trots nya data inte att rekommendera rituximab, en brett använd off label-terapi mot MS, multipel skleros, i nya uppdaterade riktlinjer. Det framgår av ett debattsvar i på SvD debatt.

Rituximab är godkänt mot bland annat lymfom men inte mot MS. Läkemedlet används dock ändå mycket vid den senare diagnosen. Som Läkemedelsvärlden rapporterat visade en svensk fas III-studie som nyligen publicerades  i Lancet neurology att rituximab minskade antalet MS-skov med drygt 80 procent jämfört med det godkända MS-läkemedlet dimetylfumarat.

Hoppas på godkännande av off label-terapi mot MS

Neurologen och forskaren Anders Svenningsson som ledde studien sa då till Läkemedelsvärlden att resultaten på sikt kanske kan leda till att rituximab blir MS-godkänt genom en särskild pilotprocess. Processen utvecklas inom ett projekt kring så kallad repurposing som Läkemedelsverket och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket tillsammans driver.

Han sa också att han hoppades att de nya data skulle påverka pågående revidering av de nationella MS-riktlinjerna hos Socialstyrelsen.  Det arbetet hade Anders Svenningsson själv lämnat i protest mot att rituximab inte fick ingå i riktlinjerna.

Socialstyrelsen står fast

Turerna har sedan fortsatt med ett replikskifte på SvD debatt. I en kritisk debattartikel krävde Anders Svenningsson och flera andra företrädare för MS-vården att Socialstyrelsen ska ompröva sitt beslut. Detta med anledning av resultaten i fas III-studien.

Thomas Lindén på Socialstyrelsen bemöter nu kritiken i ett debattsvar. Av svaret framgår att Socialstyrelsen inte kommer att rekommendera rituximab specifikt i riktlinjerna. Han skriver att Socialstyrelsens rekommendationer ligger på substansnivå och inte pekar ut namngivna läkemedel.

De reviderade riktlinjerna kommer enligt debattsvaret att rekommendera anti-CD20-antikroppsläkemedel (dit rituximab hör). Thomas Lindén menar att denna rekommendation “inte på något vis förhindrar användningen av Rituximab vid skovvis förlöpande ms.”