Annons
Positiv trend för plötsligt hjärtstopp har avstannat
Foto: Istock

Positiv trend för plötsligt hjärtstopp har avstannat

Chansen att överleva hjärtstopp har fördubblats på 30 år, men de senaste tio åren har överlevnaden inte ökat alls.

2 sep 2022, kl 08:17
0

Annons

På 30 år har chansen att överleva ett plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus mer än fördubblats. Det visar en svensk studie som har publicerats i European heart journal. Den positiva utvecklingen har dock stannat av. För att klara de allra svåraste fallen behövs bland annat tekniska lösningar för att snabbt kunna leverera hjärtstartare, menar forskarna.

Plötsligt hjärtstopp oftast utanför sjukhus

I Sverige drabbas cirka 10 000 personer av plötsligt hjärtstopp varje år. Tre av fyra fall inträffar utanför sjukhus, och insatser med hjärt- och lungräddning och hjärtstartare är avgörande för utgången.

I den nu aktuella studien har forskare från Göteborgs universitet studerat registerdata om 106 296 fall av hjärtstopp utanför sjukhus mellan åren 1990 och 2020. I alla fallen gjordes återupplivningsförsök.

Förbättring i slutet av 90-talet

Resultatet visade att chansen att överleva ett plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus mer än fördubblades under studieperioden. Hela förbättringen skedde dock under slutet av 1990-talet och början på 2000-talet. Under det senaste decenniet har överlevnaden inte ökat alls, enligt studien.

– Vid hjärtstopp utanför sjukhus är det sannolikt den ökade förekomsten av personer som tränats för att utföra hjärt-lungräddning som drivit på den positiva utvecklingen. Miljontals svenskar har utbildats i denna livsviktiga färdighet som kan komma till användning när som helst, och dessa personer ingriper allt oftare. I dag är det civila som startar HLR i majoriteten av alla fall av hjärtstopp utanför sjukhus, säger Araz Rawshani som är en av forskare bakom studien, i ett pressmeddelande.

– Att utvecklingen sedan stannat av har flera orsaker. Dels lyckas inte ambulanssjukvården anlända i tid till patienten, utryckningstiderna har hela tiden ökat, och dels har andelen patienter som är relativt lätta att återuppliva, de som får hjärtstopp till följd av akut eller kronisk kranskärlssjukdom, sjunkit dramatiskt under de senaste decennierna, säger Araz Rawshani.

I studien har forskarna också studerat data om 30 032 fall av hjärtstopp på sjukhus mellan åren 2004 och 2020. Även bland dessa fall sågs en förbättrad överlevnad. Denna ökning skedde främst från och med 2010 vilket forskarna tror beror på förbättrade kunskaper och resurser inom vården.

Fler svårare fall

I studien framhålls att det finns en växande grupp svårbehandlade fall där hjärtstoppen orsakas av till exempel lungsjukdom eller hjärtsvikt. Detta gör att det blir svårare att lyckas med återupplivning.

– Studien pekar på att hälso- och sjukvården, från ambulanssjukvård till vård efter återupplivning, kommer att möta nya och svåra utmaningar under de kommande åren, med en patientpopulation som blir allt svårare att återuppliva. Fortsatta förbättringar i överlevnad kräver nya sätt att utbilda betydligt fler i hjärt-lungräddning, att kompetensen upprätthålls, och det behövs tekniska landvinningar för att leverera hjärtstartare tidigare, säger Araz Rawshani.