Hem Taggar Multipel skleros

Tag: Multipel skleros

Fortsatt oenighet om off label-terapi mot MS

MS-läkare är kritiska mot att off label-terapin rituximab inte förs in i nationella riktlinjer.
2 sep 2022, kl 08:10

Svensk studie ger hopp om precisionsmedicin mot MS

Forskare har identifierat fyra målmolekyler som kan få betydelse för framtida behandling mot multipel skleros.
5 maj 2022, kl 07:45

Rekommendation för ms-behandling tas bort

På grund av nya regler kring läkemedelsförsäkringen tas rekommendationerna för ms bort ur Kloka Listan.
3 maj 2018, kl 10:52

Transplantation innebär genombrott för MS-sjuka

Patienter med skovvis multipel skleros tycks kunna bli helt friska med hjälp av blodstamcellstransplantation.
19 mar 2018, kl 13:08

Zinbryta granskas efter hjärninflammationer

Företaget meddelar att de kommer att dra tillbaka läkemedlet, som behandlar skovvis MS, från marknaden.
5 mar 2018, kl 11:00

Mabthera var mest
effektiv vid skovvis MS

När patienterna i två landsting jämfördes retrospektivt framkom att rituximab fungerat bättre än övriga alternativ.
31 jan 2018, kl 08:11

Nytt ms-läkemedel på väg mot godkännande

Det första läkemedlet utvecklat mot svår ms har fått tummen upp av EMA:s vetenskapliga kommitté.
1
13 nov 2017, kl 11:02

Användning av Zinbryta bör begränsas

Läkemedlet för behandling av MS kan ge oförutsedda och allvarliga leverskador, även efter behandling.
1 nov 2017, kl 10:54

Nytt bakslag för svensk ms-substans

Svenskutvecklade laquinimod saknar effekt mot skovvis fortlöpande multipel skleros visar ny fas III-studie.
31 maj 2017, kl 10:39

Globalt samarbete kring MS får 15 miljoner euro

Ett nytt samarbetsprojekt för att hitta nya behandlingar för multipel skleros, MS, inleds och har fått ett anslag på 15 miljoner euro från EU-kommissionen.
11 jan 2017, kl 15:11

Mabthera på Kloka listan för behandling av ms

Nästa års upplaga av Kloka listan är klar. Bland nyheterna finns lymfomläkemedlet Mabthera med som rekommendation för behandling av multipel skleros.
15 dec 2016, kl 12:44

Så ska risken för sällsynt hjärninfektion minskas

En granskning av risken för den sällsynta hjärninfektionen PML med läkemedel mot multipel skleros ligger till grund för nya rekommendationer.
16 feb 2016, kl 09:25

Bromsade funktionshinder

Positiva resultat efter fem års behandling med ms-läkemedlen Tysabri och Lemtrada presenteras vid ms-kongressen i Barcelona.
12 okt 2015, kl 10:45

Ms-behandlade fick svår sjukdom

Tre fall av den allvarliga sjukdomen PML har hittats bland patienter som fått ms-läkemedlet Gilenya.
20 aug 2015, kl 08:03

Plegridy mot ms subventionerat

Ett nytt läkemedel mot ms som innehåller interferon kan tas mer sällan och ingår nu i högkostnadsskyddet.
11 jun 2015, kl 09:30

Ingen ms-risk av HPV-vaccin

Enligt en mycket stor befolkningsstudie finns det inget samband mellan HPV-vaccinationer och ms eller liknade sjukdomar.
1
8 jan 2015, kl 08:25