Annons
Användning av Zinbryta bör begränsas

Användning av Zinbryta bör begränsas

Läkemedlet för behandling av MS kan ge oförutsedda och allvarliga leverskador, även efter behandling.

1 nov 2017, kl 10:54
0

Annons

Det är den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s säkerhetskommitté PRAC som nu förstärker sin varning kring läkemedlet daclizumab med produktnamnet Zinbryta. Det meddelar svenska Läkemedelsverket.

Zinbryta, som är ett immunsupprimerande läkemedel, ska endast ges till patienter med skovvis multipel skleros som inte fått tillräcklig hjälp av minst två andra läkemedel och där inga andra alternativ fungerar. Leverfunktionen hos dessa patienter måste då följas noga.

Skälet är att Zinbryta i kliniska studier har lett till allvarlig leverpåverkan hos 1,7 procent av patienterna. Skador på levern kan uppkomma under behandling men även upp till sex månader efter avslutad behandling.

PRAC rekommenderar också att patienter som ska få Zinbryta efter information ska få skriva under ett formulär om samtycke för att säkerställa att patienterna är medvetna om riskerna med behandlingen och vikten av att observera tecken på leverskada. PRAC:s rekommendationer lämnas över till EMA:s expertkommitté CHMP.