Annons
Ingen antibiotikaförskrivning på distans

Ingen antibiotikaförskrivning på distans

I nya rekommendationer från Strama står att antibiotika inte ska förskrivas utan klinisk undersökning. I många fall krävs fysisk undersökning även för diagnos.

31 okt 2017, kl 16:04
0

Annons

“Försök att ställa denna diagnos på annat vis än genom en klinisk undersökning bedöms oacceptabelt och bör inte förekomma.” Formuleringen gäller mediaotit, öroninflammation, och står i de nya kvalitetsindikatorerna för digitala vårdmöten från Strama, Samverkan mot antibiotikaresistens.

Kvalitetsindikatorerna ska säkerställa en patientsäker vård och motverka riskerna för onödig antibiotikaförskrivning och en ökad antibiotikaresistens.

För diagnosen akut mediaotit krävs en fysisk undersökning med bland annat öronmikroskop eller otoskop förklaras bland annat i rekommendationerna.

Vid luftvägsinfektioner kan i vissa fall diagnos ställas på distans, men för antibiotikaförskrivning krävs ett fysiskt läkarbesök enligt rekommendationerna. För diagnostisering av bakteriell eller virusorsakad tonsillit, halsfluss, görs en bedömning av fyra så kallade centorkriterier, vilka är förekomst av feber och hosta, en klinisk undersökning av svalget och palpation av halsen för att identifiera förstorade lymfkörtlar. För att göra denna bedömning är en fysisk undersökning helt nödvändig, skriver Strama.

”Enligt vår bedömning kan inte en tillförlitlig värdering av centorkriterier göras utan direkt fysisk undersökning med inspektion av svalget och palpation av lymfkörtlar”, står det i rekommendationerna.

Detta är sprängstoff i den aktuella debatten om de digitala vårdgivare som just nu driver en intensiv marknadsföring runt om i Sverige.

Den digitala vårdgivaren Kry har kommenterat riktlinjerna på sitt twitterkonto genom att skriva “Mkt bra att Strama bekräftar att vi kan ställa diagnos via video. Vi anser även att vi kan bedöma centorkriterier för tonsillit.” Detta trots att diagnostisering via video endast nämns vid diagnostisering av borrelia och svinkoppor, och att bedömning av tonsillit alltså inte kan göras utan en fysisk undersökning. Deras kommentar går med andra ord stick i stäv mot vad Strama skriver.

Läkemedelsvärlden.se har sökt Kry utan framgång.

Texten uppdateras.