Annons
Nytt ms-läkemedel på väg mot godkännande

Nytt ms-läkemedel på väg mot godkännande

Det första läkemedlet utvecklat mot svår ms har fått tummen upp av EMA:s vetenskapliga kommitté.

13 nov 2017, kl 11:02
1

Annons

Läkemedlet Ocrevus, ocrelizumab, rekommenderades marknadsgodkännande vid den europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté, CHMP, senaste möte.

Ocrelizumab är en rekombinant humaniserad monoklonal anti CD20-antikropp som utvecklats för behandling av vuxna patienter med relapserade multipel skleros, RMS och tidig primärprogressiv ms, PPMS.

Läkemedlet ges i form av injektioner och antikroppen attackerar B-celler som uttrycker membranproteinet CD20 på sin yta. Rekommendationen baseras på tre fas III-studier med totalt drygt 1 400 patienter.

Efter 96 veckors behandling var den årliga återfallshastigheten vad gäller skov 46,4 procent lägre i gruppen som behandlades med ocrelizumab jämfört med gruppen som behandlades med interferon beta-1a. För patienter med PPMS innebar behandling med ocrelizumab 24 procents minskning i bekräftad funktionsnedsättning efter 12 veckors behandling. Data från studierna visar också att ocrelizumab tycks ha bättre effekt vid tidig behandling i sjukdomsförloppen än sent, och CHMP anser därför att mer kunskap behövs om värdet av läkemedlet i mer avancerad sjukdom.

De vanligaste biverkningarna var i reaktioner och infektioner i anslutning till infusionsstället.

I dagsläget finns ingen godkänd läkemedelsbehandling för de tidiga stadierna av primärprogressiv ms, vilket CHMP skriver i sin rekommendation innebär ”ett stort medicinskt behov”.

En stor del, cirka 25 procent, av svenska patienter med aktiv skovvis och progressiv sjukdom behandlas i dag med off label-läkemedlet Mabthera, rituximab. Mabthera tillhör den första generationens anti CD20-antikroppar och är godkänd för behandling av B-cellslymfom, reumatoid artrit och systemisk vasculit, men inte för ms.

Det slutgiltiga godkännandet av ocrelizumab fattas av Europakommissionen.

Under CHMP:s novembermöte rekommenderades totalt tio läkemedel godkännande.

1 Kommentar

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. Hej, ska vi som tål läkemedlet mabthera få fortsätta med “råttgiftet” ? Eller får vi den nya ocrevus?

    // Teija