Partiledardebatt i riksdagen. Statsminister Stefan Löfven (S) debatterar med Annie Lööf (C). Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag.

Ja till avskaffande av antroposofundantag

Efter remissrundor, regeringsbeslut och lagförslag har nu även riksdagen röstat ja till att avskaffa särlösningen.

3 maj 2018, klockan 17:32
0

Vid dagens riksdagsdebatt röstade kammaren ja till de ändringar i läkemedelslagstiftningen som innebär att undantaget som gällt för antroposofiska läkemedel avskaffas.

Därmed är regeringens beslut från sommaren 2016 att upphäva den särlösning dessa medel har haft sedan 1993 nu formellt spikat.

Tack vare undantaget har antroposofiska produkter kunnat säljas och marknadsföras som läkemedel utan godkännande från Läkemedelsverket. Från och med den 1 juli i år kommer det inte längre att vara möjligt.

Riksdagens beslut i dag togs med så kallad acklamation, det vill säga bifallsrop, och gällde ett antal förändringar i den nuvarande läkemedelslagstiftningen. Bland annat gäller det ändringar i lagen om receptregister, i lagen om läkemedelsförmåner och i lagen om handel med läkemedel.

Lagändringarna börjar som sagt att gälla från och med den 1 juli i år med vissa övergångsbestämmelser. Dessa gör det möjligt att fortsätta sälja antroposofiska medel som har tillstånd i dag, om en ansökan om registrering eller godkännande lämnas in till Läkemedelsverket senast den 1 september 2019. Försäljningen kan fortsätta tills dess att Läkemedelsverket fattat beslut, vilket bedöms ske runt halvårsskiftet 2021.