Annons
Bekräftat: SLL bryter med Vidarkliniken

Bekräftat: SLL bryter med Vidarkliniken

Stockholms läns landsting, SLL, förlänger inte avtalet för rehabilitering med Vidarkliniken. Det har Hälso- och sjukvårdsförvaltningen beslutat.

30 jun 2016, kl 16:39
0

Anna Nergårdh, chefläkare Stockholms läns landsting. Foto: Fredrik Persson

I ett möte med Vidarkliniken i dag, torsdag, informerade Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF, om att avtalet kring rehabilitering och behandling med integrativmedicinska inslag inte kommer att förlängas.

– Huvudskälet till att avtalet inte förlängs är att vårdutbudet har ökat just för de patienter som omfattas av det avtalet. Det finns goda möjligheter att ta hand om de här patienterna på andra platser i vården och därför ser vi ingen anledning att förlänga avtalet, säger Anna
Nergårdh, chefläkare i Stockholms läns landsting.

Avtalet som Vidarkliniken nu mister var förra året värt 27 miljoner kronor och något som Ursula Flatters, leg.läkare och specialist i allmänmedicin och ledamot i stiftelsen Vidarkliniken, ser allvarligt på.

– Det är allvarligt men jag kan inte säga så mycket mer. Men det är inte bara allvarligt utan det innebär också att vi får en möjlighet till en omläggning av verksamheten, säger hon.

Vad omläggningen kommer att innebära är dock inget hon utvecklar mer än att det finns en mängd olika vårdval och andra upphandlingar som man kan gå in i.

Nyligen redovisade SLL en granskning av Vidarkliniken i Järna. I och med den kritiseras kliniken för bristande journalföring och att verksamhetens grund inte bygger på skolmedicin, utan på alternativa metoder.

– Den här fördjupande granskningen har nyligen presenterats och där ser man bland annat att det finns brister i journalföring. Men det är inte det som är grunden till att vi avslutar avtalet, utan det är att det finns ett utökat vårdutbud, säger Anna Nergårdh.

SLL har i dag tre avtal med Vidarkliniken som omfattar husläkarverksamhet, planerad onkologisk rehabilitering samt rehabilitering och behandling med integrativmedicinska inslag. Det sistnämnda avtalet förlängs inte och löper ut den sista mars 2017. De andra två avtalen med Vidarkliniken kommer däremot inte att avslutas.

– De andra två är vårdvalavtal och där deltar Vidarkliniken på lika villkor som alla andra aktörer, säger Anna Nergårdh.
Den fördjupande granskningen där brister hittats gäller enbart rehabiliteringsdelen och inte samtliga avtal. I granskningen har SLL sett över hur kliniken lever upp till att grunden ska bestå av skolmedicin, och inte utrett klinikens alternativmedicinska metoder.

Journalföringen är bristfällig, enligt rapporten. Framför allt för öppenvårdsbesöken saknas i stor utsträckning journalanteckningar, men även rondanteckningar saknas från läkare under slutenvården. Kraven som ställs på skolmedicin uppfylls inte i och med att majoriteten av de specifika besöken i öppenvården saknar journalanteckningar.

Konsultföretaget Helseplan, som gjort granskningen, menar att det är svårt att hävda att skolmedicin utgör grunden för rehabiliteringen. Journalgranskningen ger bilden av att det är den antroposofiska filosofin som är den egentliga grunden för verksamheten. Vidare konstaterar man att det inte finns tillräckligt med personal som är skolmedicinskt utbildade för att motsvara mängden skolmedicinska behandlingar som man enligt avtalet ska ge.

Det kan även komma att göras fördjupade uppföljningar på de två andra avtalen som landstinget har med Vidarkliniken.

– Alla avtal som finns med landstinget följs upp löpande, i en sådan här situation kan det bli aktuellt att göra fördjupade uppföljningar även av de här avtalen, säger Anna Nergårdh.

Vad som händer med dessa två avtal om brister återfinns även här är för tidigt att säga men en förutsättning för alla vårdgivare som deltar i vårdval är att kraven som ställs uppfylls.