Wikström om beslutet: “Bästa vägen framåt.”
Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström. Foto: Micaela Toresson

Wikström om beslutet: “Bästa vägen framåt.”

?Vi har tagit intryck av remissinstansernas synpunkter?, säger folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström med anledning av antroposofbeslutet.

30 jun 2016, kl 15:40
1

Annons

De återkommande dispenserna för Vidarkliniken tas bort på sikt och det blir heller ingen särlagstiftning för de antroposofiska preparat som haft det sedan 1993. Det är resultatet efter dagens regeringsbeslut.

Regeringen har efter krav från EU varit piskade att komma med ett beslut om och i sådana fall hur vissa antroposofiska preparat kan införlivas i den svenska läkemedelslagstiftningen.

Läkemedelsverket gjorde en utredning där man lämnade förslag på fyra olika alternativ för hur det skulle kunna gå till. Många tunga remissinstanser avfärdade dock samtliga förslag med motiveringen att dessa preparat kan hanteras inom befintlig lagstiftning, vilket alltså blev regeringens beslut.

Varför fattade ni beslutet att inte lämna förslag på särlagstiftning?
– De fyra alternativ som utredningen kom fram till har varit ute på remiss och där var det blandade synpunkter från remissinstanserna. Vi har tagit intryck av de synpunkter som har kommit in och beslutat att den bästa vägen framåt är att helt enkelt slopa undantaget (för dessa preparat) helt och hållet, säger folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

Var det ett enhälligt beslut?
– Som alltid i den här typen av regeringsbeslut är det en beredningsprocess där vi tar intryck av de synpunkter som kommer fram. Men beslutet från regeringens sida är alltid enhälligt och så är det också i det här fallet.

I dagens beslut meddelar regeringen att man kommer att lägga fram ett lagförslag som innebär att möjligheten till dispens tas bort från och med den 1 juli 2018. Det innebär att Vidarkliniken och andra aktörer har en fortsatt dispens att sälja och marknadsföra vissa antroposofiska produkter fram till dess. Även tre år därefter finns möjlighet till viss dispens.

Under den totalt fem år långa övergångsperioden är tanken att berörda aktörer ska ha möjlighet att förbereda sig för att ansöka om godkännande för dessa produkter hos Läkemedelsverket enligt samma procedur som gäller för konventionella läkemedel.

Hur har ni tänkt kring längden på övergångsperioden?
– Den är maximalt fem år och bakgrunden till det är att det här undantaget i lagstiftningen har funnits under väldigt lång tid. Vi tycker att det är rimligt att ge det här tidsspannet för att kunna ställa om verksamheten för de som använder antroposofiska preparat med tanke på att undantaget har funnits under så lång tid, säger Gabriel Wikström.

1 Kommentar

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. Mycket bra beslut att läkemedel alltid skall vara testade och ha bevisat effekt. Tydligen viss dispens till 2021. Man undrar vad antroposoferna gör. Startar de ett apotek i Järna med extemporetillverkning eller beställer de preparaten från Tyskland?