Hem Taggar Gabriel wikström

Tag: Gabriel wikström

Wikström om EMA till Sverige: “Flera potentiella fördelar”

Sjukvårdsminister Gabriel Wikström ser flera potentiella fördelar med att bli värdland för en EU-myndighet som EMA, framkommer av ett svar på en skriftlig fråga.
12 sep 2016, kl 11:35

Wikström om beslutet: “Bästa vägen framåt.”

?Vi har tagit intryck av remissinstansernas synpunkter?, säger folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström med anledning av antroposofbeslutet.
1
30 jun 2016, kl 15:40

“Jag avser att noga följa denna fråga”

Folkhälsominister Gabriel Wikström svarar på tidigare fråga om hur regeringen kan säkerställa en säker massvaccinering vid en eventuell pandemi.
2
25 maj 2016, kl 12:47

“Frågan om prissättning är akut”

Prissättningsmodellen för läkemedel ska utredas, och frågan är angelägen enligt hälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström.
1
21 mar 2016, kl 11:00

Avstamp för nationell strategi

Tre målområden och 18 aktiviteter innehåller den reviderade nationella läkemedelsstrategin. ?Bättre samarbete och samverkan är helt centralt för NLS?, sade Gabriel Wikström vid dagens uppstartsmöte.
18 mar 2016, kl 13:19

Vårdanalys ska utvärdera ordnat införande

Myndigheten ska undersöka om processen med ordnat införande leder till mer jämlik tillgång på läkemedel.
4 mar 2016, kl 12:44