Annons

“Jag avser att noga följa denna fråga”

Folkhälsominister Gabriel Wikström svarar på tidigare fråga om hur regeringen kan säkerställa en säker massvaccinering vid en eventuell pandemi.

25 maj 2016, kl 12:47
2

Annons

Hur ska regeringen säkerställa att en eventuell ny pandemivaccinering inte får liknande följder som den förra med allvarliga biverkningar som narkolepsi? Den frågan vill Cecilia Widegren (M) ha svar på av folkhälsominister Gabriel Wikström.

Frågan ställs mot bakgrund av att Folkhälsomyndigheten upphandlat två vaccin inför en eventuell pandemi. Det ena är samma prototypvaccin som Pandemrix, som konstaterats orsaka narkolepsi hos vissa grupper. Det upphandlade vaccinet är dock inte samma som Pandemrix utan själva vaccinbasen. Till den tillsätts sedan aktuell virusstam när man vet vilken virusstam man vill vaccinera mot.

Orsaken till varför vaccinet mot den så kalladesvininfluensan, A(H1N1), orsakade narkolepsi är inte helt klarlagt, men mycket tyder på att det var den då aktuella virusdelen i kombination med olikheter i immunsystemet som orsakade biverkningen. Ytterligare studier krävs dock för att klarlägga orsaken.

I ett skriftligt svar från folkhälsominister Gabriel Wikström konstaterar han att det inte är möjligt att i förhand ha alla fakta man skulle vilja, men att alternativet inte är att undvika svåra beslut. Han poängterar vidare att det upphandlade prototypvaccinet har genomgått den säkerhetskontroll som krävs för godkännande av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA och att Folkhälsomyndigheten samrått med Läkemedelsverket inför upphandlingen av vaccinet för att säkerställa säkerheten.

– Hur vaccinerna ska användas är den ansvariga expertmyndighetens uppgift att avgöra. Om en pandemi uppstår ska myndigheten göra en analys av hur de två vaccinerna kan användas så att de gör störst nytta och ger lägst möjliga risk för de grupper som behöver skyddas, skriver Gabriel Wikström i sitt svar.

I frågan till Gabriel Wikström refererar Cecilia Widegren till uttalanden från Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten, som menar att det är osannolikt att samma sak händer igen. Detta utifrån att det inte är exakt samma vaccin och för att förutsättningarna är annorlunda. Till exempel vet man i dag att biverkningen med narkolepsi drabbade vissa åldersgrupper, fram för allt barn och unga.

Cecilia Widegren menar dock att det inte är tillräckligt och att den nuvarande kunskapen inte är tillräckligt välgrundad för att välja samma vaccin igen. Hon poängterar även att alla åldersgrupper ska kunna ta del av det vaccin staten upphandlar.

Gabriel Wikström skriver i sitt svar att det är viktigt att den kunskap vi har i dag utifrån den tidigare pandemin omsätts i verkligheten och att Folkhälsomyndigeten särskilt lyft att de ”kommer att ta hänsyn till det som hände 2009 när de erbjuder vaccin till barn vid en kommande pandemi”.

– Jag avser att noga följa denna fråga, skriver Gabriel Wikström.

Totalt vaccinerades cirka 60 procent av den svenska befolkningen mot A(H1N1) år 2009 och hittills har cirka 300 personer fått diagnosen narkolepsi kopplat till Pandemrix-vaccinet.

2 Kommentarer

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. De som tidigare klarade Pandemrix borde väl klara ett liknande vaccin en andra gång. De som kan finnas i riskzonen är väl de som aldrig fått Pandemrix. Liksom de med narkolepsi i släkten kanske också.

  2. En sak att tänka på att om 75-90 % vaccineras i befolkningen, så får infektionen inte fäste i befolkningen. Det går att skydda en liten del av den ovaccinerade befolkningen genom att de flesta vaccinerar sig.