Annons

Nya rekommendationer för behandling av gikt

Mindre alkohol, mer fysisk aktivitet och behandling med allopurinol är några av Läkemedelsverkets rekommendationer för behandling av gikt.

26 maj 2016, kl 07:30
0

Annons

Ledinflammationssjukdomen gikt debuterar plötsligt och ofta i stortåns inre led, så kallad portvinstå. Även andra leder som fotleder, handleder, hälar och armbågar kan bli inflammerade. Sjukdomen kommer i attacker och är ofta mycket smärtsam.

Gikt orsakas av kristaller av urinsyra, urat, som bildats i leden. Urat bildas vid nedbrytning av puriner, kvävebaser som ingår i DNA- och RNA-molekyler. Puriner finns också i proteinrik mat.

Läkemedelsverket har efter litteraturgenomgång och i samarbete med experter från sjukvården tagit fram nya behandlingsrekommendationer för gikt.

Vid läkemedelsbehandling av akut gikt bedöms NSAID/cox 2-hämmare, kalkicin och kortison ge lika god effekt. Behandlingen ska dock styras av patientens ålder, samsjuklighet och övrig medicinering.

I rekommendationerna framkommer också att förhöjd halt av urat i serum i sig inte ska användas för diagnos utan att det ska bedömas tillsammans med kliniska symtom och andra fynd.

Har patienten giktsymtom och förhöjd halt av urat i serum är rekommendationen att patienten bör uppmanas att minska sin alkoholkonsumtion, särskilt öl, äta mindre animaliskt protein och vara fysiskt aktiv. Överviktiga patienter ska dessutom rekommenderas att gå ner i vikt.

Som uratsänkande läkemedel är allopurinol förstahandsval. Allopurinol hämmar bildningen av urinsyra i kroppen och därmed utfällningen av urat i vävnader. I de fall där uratsänkande läkemedel sätts in bör enligt rekommendationerna även ges skyddande profylaktisk behandling med exempelvis NSAID/cox 2-hämmare, kolkicin eller prednisolon i upp till sex månader.

Läs de fullständiga behandlingsrekommendationerna här.