Hem Taggar Pandemrix

Tag: Pandemrix

JK säger nej till statligt skadestånd för Pandemrix

Justitiekanslern, JK, avslår narkolepsidrabbades och anhörigas krav på mångmiljonskadestånd från staten.
28 jun 2023, kl 08:52

Narkolepsisymtom vanligast inom ett år

De flesta som har vaccinerats med Pandemrix och drabbats av narkolepsi insjuknar inom ett år efter vaccineringen.
1 jul 2016, kl 11:02

Beredskap för pandemi mer än vaccin

Om målet är en hög vaccinationstäckning även vid nästa pandemi måste myndigheterna bli bättre på att möta människors oro, skriver Ingrid Helander i en ny blogg.
31 maj 2016, kl 11:08

“Jag avser att noga följa denna fråga”

Folkhälsominister Gabriel Wikström svarar på tidigare fråga om hur regeringen kan säkerställa en säker massvaccinering vid en eventuell pandemi.
2
25 maj 2016, kl 12:47

Folkhälsomyndigheten: Vi tar inga medvetna risker

Folkhälsomyndigheten har fått kritik för upphandling av pandemivaccin, med samma vaccinprototyp som Pandemrix, som gav ökad risk för narkolepsi. Myndigheten är dock tydlig med att det inte är samma vaccin och att...
5
28 apr 2016, kl 07:30

Spädbarnsdöd inte kopplat till Pandemrix

Risken för foster- eller spädbarnsdöd ökade inte hos kvinnor som vaccinerats med Pandemrix under graviditeten visar en ny studie.
17 nov 2015, kl 10:07

Fler kan få ersättning

Läkemedelsförsäkringen förlänger tillfälligt tidsgränsen för personer som drabbats av narkolepsi efter svininfluensavaccineringen.
13 jan 2015, kl 10:44

I skuggan av Pandemrix

GSK utvecklar nya vaccin samtidigt som man försöker hitta en förklaring till narkolepsin.
14 apr 2014, kl 15:31

Ännu en bit i narkolepsipusslet

Reaktioner på ett protein i vaccinet Pandemrix kan vara en möjlig förklaring till varför många unga drabbades av narkolepsi efter vaccinering. Skillnader i immunsystemet kan vara skälet till att bara vissa drabbades.
19 dec 2013, kl 11:36

Undersöker förtroendet efter Pandemrix

Forskare vid Örebro universitet ska undersöka hur de barn och ungdomar som drabbats av narkolepsi efter vaccination med Pandemrix påverkar allmänhetens förtroende för vården.
8 maj 2013, kl 10:33

Ingemar Persson om att informera utan att skrämma

Kopplingen Pandemrix och narkolepsi behöver klarläggas anser Ingemar Persson.
4 apr 2013, kl 10:19

Fortsatta studier ska ge svar

Den registerbaserade studien kunde bekräfta en ökad risk för narkolepsi hos personer under 30 år. Men det finns många obesvarade frågor kvar som andra studier ska ge svar på.
26 mar 2013, kl 15:31

Även vuxna kan få ersättning

Läkemedelsverkets registerstudie bekräftade en ökad risk för narkolepsi även hos unga vuxna. Nu öppnar Läkemedelsförsäkringen för att ge ersättning fler.
26 mar 2013, kl 14:53

Narkolepsirisk även hos unga vuxna

Läkemedelsverkets första stora uppföljningsstudie av Pandemrix visar en ökad risk för narkolepsi även hos personer mellan 21 och 30 år. Men man såg ingen ökad risk för andra sjukdomar.
26 mar 2013, kl 12:04

Pandemrixstudie presenteras

Närmare sex miljoner svenskar ingår i en studie om vad som hände efter pandemivaccineringen.
25 mar 2013, kl 12:53

Normal influensaspridning

Influensasäsongen är igång, men ökar i normal takt. Däremot har antalet fall av svininfluensa fördubblats. Den som vaccinerats med Pandemrix kan fortfarande ha ett visst skydd, enligt Smittskyddsinstitutet.
10 jan 2013, kl 16:51