Fler kan få ersättning

Läkemedelsförsäkringen förlänger tillfälligt tidsgränsen för personer som drabbats av narkolepsi efter svininfluensavaccineringen.

13 jan 2015, kl 10:44
0

Annons

Personer som drabbats av narkolepsi efter att ha vaccinerats med Pandemrix mot H1N1, eller svininfluensan, har behövt få symtom inom åtta månader efter vaccinationstillfället för att få ersättning av Läkemedelsförsäkringen. Nu har Läkemedelsförsäkringen beslutat om en ny interimistisk tidsgräns. 

Anledningen är bland annat nya data från en finsk studie. Narkolepsiföreningen har också initierat en svensk studie, men den har dragit ut på tiden och resultaten väntas först under andra halvåret 2015.
– Med anledning av nya data från Finland och en hemställan från Narkolepsiföreningen att ompröva tidsgränsen har de medicinska rådgivarna kommit fram till att det finns starka skäl att risken för narkolepsi kvarstår längre än åtta månader, säger Anders Öhlén, vd för Läkemedelsförsäkringen.

Den nya tidsgränsen är på 16 månader och gäller till att det fattats ett nytt beslut. Den nya bedömningen kommer att göras när data från den svenska studien finns tillgängliga och kommer att baseras på den sammantagna forskning som då finns tillgänglig, däribland den finska studien. Tidsgränsen kommer inte att förkortas, utan kan eventuellt förlängas när data från den svenska studien kommer.
– Ingen behöver ansöka igen. Vi går igenom de ansökningar som fått avslag och skickar ut ett positivt besked till de som berörs av den nya tidsgränsen, säger Anders Öhlén.

Totalt har 408 personer anmält skada i samband med vaccinering med Pandemrix. 235 av dem har fått ansökan godkänd. Det finns flera anledningar till avslag från Läkemedelsförsäkringen förutom tidsgränsen, till exempel kan personen ha haft symtom på narkolepsi redan innan vaccineringen.