Annons
JK säger nej till statligt skadestånd för Pandemrix
Foto: Istock

JK säger nej till statligt skadestånd för Pandemrix

Justitiekanslern, JK, avslår narkolepsidrabbades och anhörigas krav på mångmiljonskadestånd från staten.

28 jun 2023, kl 08:52
0

Annons

I ett aktuellt beslut säger nu justitiekanslern, JK nej till statligt skadestånd för Pandemrix. Avslaget är svaret på krav från 479 narkolepsidrabbade och 1569 anhöriga till personer som fick narkolepsi efter massvaccineringen med svinfluensavaccinet Pandemrix 2009.

Sammanlagt krävde de drygt 2000 personerna ett skadestånd av staten på 363 miljoner kronor plus ränta. De hävdade att staten vid massvaccineringen bröt mot Europakonventionen. Staten gav, menar de, inte ge medborgarna tillräcklig information för att de skulle kunna värdera hälsorisker och nytta med vaccinet.

Men det håller inte JK med om.

JK: Staten måste agera i allvarligt läge

JK framhåller att pandemin av svininfluensa var en allvarlig och speciell situation där många människors liv stod på spel. Staten var därför tvungen att göra åtgärder för att begränsa smittspridningen och rädda liv.

Att erbjuda befolkningen ett vaccin var en sådan åtgärd. JK slår fast att staten hade rätt att besluta om massvaccinering för att skydda enskilda.

Detta enligt utlåtanden från Europadomstolen om att staten i sådana lägen får erbjuda massvaccineringen även om man vet att det kan leda till ett mindre antal komplikationer för enskilda.

Vaccinet var granskat och godkänt

Vidare påpekar JK att Pandemrix hade blivit granskat och godkänt av läkemedelsmyndigheten EMA på ett korrekt sätt.

”Det kan därför inte krävas att staten skulle ha väntat tills kunskapsläget om viruset – och följaktligen även vaccinet – hade utvecklats ytterligare innan staten valde att rekommendera vaccinet”, skriver JK.

”Det kan i det sammanhanget särskilt understrykas att viruset var helt nytt och läget förmodat akut samt att vaccinationen var frivillig.”

Nej till statligt skadestånd för Pandemrix

Det var först efter massvaccineringen som kunskapen växte fram om att Pandemrix i sällsynta fall kunde orsaka narkolepsi. Därför går det inte att kräva att staten skulle ha informerat om den risken, skriver JK.

Inte heller i övrigt anser justitiekanslern att staten brutit mot sina förpliktelser enligt Europakonventionen. JK säger därför nej till statligt skadestånd för Pandemrix.

Denna typ av JK-beslut som gäller statliga skadestånd går inte att överklaga.