Annons
2048 krav mot staten på skadestånd för Pandemrix
Foto: Istock

2048 krav mot staten på skadestånd för Pandemrix

Både personer med narkolepsi efter vaccinering med Pandemrix och många anhöriga kräver nu skadestånd.

16 feb 2023, kl 11:59
0

I dag kräver 479 narkolepsidrabbade och 1 569 av deras anhöriga skadestånd för Pandemrix av staten. De lämnar in sitt skadeståndskrav till Justitiekanslern, JK. De narkolepsidrabbade kräver en halv miljon kronor per person. Det sammanlagda skadeståndskravet mot staten är 363 miljoner kronor plus ränta.

Kräver skadestånd för Pandemrix mot svininfluensa

Det är intresseorganisationen Narkolepsiföreningen som samordnar talan mot staten om skadestånd för Pandemrix. Narkolepsiföreningen samlar personer som fick narkolepsi efter vaccinering mot svininfluensa vintern 2009-2010,  och deras anhöriga.

Skadeståndskraven bygger på argumentet att staten bröt mot Europakonventionen i samband med vaccinationskampanjen mot svininfluensan 2009–2010. Detta genom att inte ge medborgarna tillräcklig information för att de skulle kunna värdera hälsorisker och nytta med vaccinet. Narkolepsiföreningen ifrågasätter även om den stora massvaccineringen mot svininfluensan var nödvändig.

I samband med att kraven lämnas in till Justitiekanslern, JK, presenterar Narkolepsiföreningen också förslaget att ta fram en ny lag om massvaccination vid pandemier. Föreningen skriver på DN debatt att ”den nya lagen bör harmoniera med Europakonventionen och tydliggöra statens skyldigheter både när det gäller informationsgivning och ersättning för vaccinskador.”

Lag ska skapa trygghet

– Allmänheten behöver känna förtroende för att staten kommer att ta ansvar för eventuella läkemedelsskador vid massvaccinationer. Annars är risken att många avstår från att vaccinera sig vid framtida allvarliga pandemier, säger Johan F Lundberg, ordförande i Narkolepsiföreningen, till Läkemedelsvärlden.

– Den lag vi nu föreslår skulle öka allmänhetens förtroende för statliga vaccinationsprogram och därmed också möjligheterna att rädda liv i framtiden.

Men finns det inte en risk att ni genom er opinionsbildning bidrar just till misstroende mot vacciner?

– Jo, en sådan risk kan finnas. Men vi i föreningen är varken för eller mot vacciner eller massvaccinering vid pandemier. När det gäller covid-19 har vi både medlemmar som inte velat ta vaccin och många som har gjort det. Det vi som förening vänder oss emot är statens bristande ansvarstagande och hantering av konsekvenserna i samband med massvaccinering, säger Johan F Lundberg.

Vill ha generell lagstiftning

År 2011 kom Läkemedelsverket med de första slutsatserna om ett samband mellan Pandemrix och narkolepsi hos unga. Narkolepsi är en neurologisk sjukdom som gör att hjärnan får svårt att styra sömn och vakenhet.

År 2016 antog sedan riksdagen en särskild lag som gav personer med konstaterad vaccinskada av Pandemrix rätt till statlig ersättning när taket i Läkemedelsförsäkringen var nått. Fem år senare, 2021, nådde Läkemedelsförsäkringen detta maxbelopp på 150 miljoner kronor för Pandemrixskadr. Staten tog då via Kammarkollegiet över den fortsatta hanteringen av sådana ersättningskrav.

I början av covid-19-pandemin stiftades en liknande lag om att staten tar över när Läkemedelsförsäkringen når taket. Denna gång sattes taket på 20 miljoner kronor.

– Det stämmer att staten tagit ett visst ekonomiskt ansvar för vaccinskador när det gäller svininfluensan och covid-19. Men det är ett ytterst begränsat ansvarstagande som till exempel inte omfattar alla de föräldrar som drabbats hårt av att deras barn insjuknade i narkolepsi, säger Johan F Lundberg.

– Vi borde dra nytta av de lärdomar vi fått. Därför anser vi att det behövs en ny generell lag om massvaccinering vid pandemier, i stället för att man skapar en särskild lag för varje pandemi. Det skulle skapa en större trygghet genom att man i förväg vet att staten kommer att ta ansvar för eventuella läkemedelsskador som kan uppstå och vilken ersättning man har rätt att få. Lagen bör också tydligt reglera statens ansvar att ge medborgarna tillräcklig information om vaccinet.

Redan 2019 lämnade närmare 400 personer in ett skadeståndskrav mot staten för skador av Pandemrix. Tidpunkten berodde på att slutet av den tioåriga preskriptionstiden närmade sig. Då innehöll kravet inga konkreta belopp och ärendet har varit vilande. Nu har fler drabbade anslutit sig och kraven preciserats.