Ny lag ska komplettera läkemedelsförsäkringen
Foto: Istock

Ny lag ska komplettera läkemedelsförsäkringen

Ett lagförslag från regeringen ska komplettera försäkringsskyddet för den som vaccineras mot covid-19.

22 jun 2021, kl 08:45
0

Annons

Regeringen är på väg att lägga fram ett förslag om ny lagstiftning som ska komplettera läkemedelsförsäkringen vid covid-19-vaccinering under pandemin. Som Läkemedelsvärlden skriver i en annan artikel omfattas alla som nu vaccineras mot covid-19 i Sverige av ett försäkringsskydd vid eventuella skador av vaccinerna. Men det finns vissa begränsningar och där ska staten enligt lagförslaget träda in.

Förslaget har skickatsremiss till lagrådet. Förslaget säger bland annat att staten ska gå in och ersätta för eventuella skador om vaccintillverkaren inte är ansluten till den svenska läkemedelsförsäkringen. Prövningen görs då av Läkemedelsförsäkringen men pengarna betalas ut av kammarkollegiet.

Det är samma princip som enligt ett regeringsbeslut för närvarande gäller för vaccinet från Moderna.

Dessutom föreslår regeringen en komplettering av Läkemedelsförsäkringens skydd vid så kallad serieskada av ett covid-19-vaccin. Enligt lagförslaget ska staten ta över utbetalningarna av ersättning när Läkemedelsförsäkringen nått sitt tak för sådana skador. Med serieskada menas att många personer anmäler skador på grund av samma skadebringande egenskap.

– Det är mycket ovanligt. Den enda serieskadan av omfattning som vi hanterat under de 40 år vi har funnits gäller de personer som fick narkolepsi på grund av svininfluensavaccinet Pandemrix, berättar Robert Ström, Läkemedelsförsäkringens vd.

För serieskada av covid-19-vaccinerna har Läkemedelsförsäkringen satt ett tak på 20 miljoner kronor. Efter att detta tak har nåtts kommer, enligt lagförslaget, staten att träda in. Den enskilde kommer därmed inte att påverkas.

Den nya lagen föreslås träda i kraft 1 december, men den ska gälla retroaktivt.