Hem Taggar Läkemedelsförsäkringen

Tag: Läkemedelsförsäkringen

Ersättning till läkemedels-skadad efter överklagande

Enligt fackliga jurister bör ett nyligen avgjort mål göra det lättare att få ersättning för läkemedelsskador.
8 dec 2022, kl 09:15

Hittills har 198 vaccinskador godkänts

Sammanlagt har läkemedelsförsäkringen och Kammarkollegiet fått in cirka 3 300 skadeanmälningar om covid-19-vacciner. Bara en mindre andel beviljas ersättning.
21 sep 2022, kl 09:13

59 personer har fått ersättning för vaccinskador

Av 928 hittills utredda anmälningar om skador av covid-19-vacciner har 59 fått bifall av läkemedelsförsäkringen.
11 feb 2022, kl 11:17

Bemöter desinformation om vaccinerna

Läkemedelsförsäkringen varnar för att felaktigheter om vacciner och försäkringsskydd vid covid-19-vaccination sprids på sociala medier.
22 jun 2021, kl 09:00

Ny lag ska komplettera läkemedelsförsäkringen

Ett lagförslag från regeringen ska komplettera försäkringsskyddet för den som vaccineras mot covid-19.
22 jun 2021, kl 08:45

Fler kan få ersättning

Läkemedelsförsäkringen förlänger tillfälligt tidsgränsen för personer som drabbats av narkolepsi efter svininfluensavaccineringen.
13 jan 2015, kl 10:44

Ökat kunskapsläge ger färre ersättning

I Danmark har många fler anmält vaccinskada efter vaccinering med Gardasil än i Sverige. Men i båda länderna får de sökande ofta avslag.
6 feb 2014, kl 09:44

Förslag om information får kritik

Många remissinstanser tycker inte att apoteken ska ansvara för information om försäkrade läkemedel. TLV menar dessutom att det är möjligt att ställa krav på försäkring hos läkemedelsföretagen.
19 sep 2013, kl 07:27

Parallellimportör med i försäkringen

Ytterligare ett företag har anslutit sig till Läkemedelsförsäkringen.
2 apr 2013, kl 11:25

Även vuxna kan få ersättning

Läkemedelsverkets registerstudie bekräftade en ökad risk för narkolepsi även hos unga vuxna. Nu öppnar Läkemedelsförsäkringen för att ge ersättning fler.
26 mar 2013, kl 14:53

Apoteken väljer försäkrade

De apotek som är anslutna till Sveriges apoteksförening kommer i fortsättningen att bara ingå avtal med parallellimportörer som är med i Läkemedelsförsäkringen.
2
13 mar 2013, kl 15:11

Ranbaxy också med i försäkring

Nu har också läkemedelsföretaget Ranbaxy anslutit sig till Läkemedelsförsäkringen.
23 jan 2013, kl 14:20

Två bolag till går med i försäkring

Vitabalans och Laboratories Théa har nu sällat sig till läkemedelsbolag som går med i Läkemedelsförsäkringen.
2
17 dec 2012, kl 12:39

KRKA med i försäkringen

Läkemedelsföretaget KRKA har nu ändrat inställning till Läkemedelsförsäkringen. Nyligen gick man med igen.
2
4 dec 2012, kl 12:30

Oförsäkrat medel prövas inte

Ett knappt 20 tal personer som anmält läkemedelsskador har inte fått sin sak prövad av Läkemedelsförsäkringen. Skälet är att läkemedelsföretaget inte är med i Läkemedelsförsäkringen.
2
23 nov 2012, kl 11:48

Läkemedelsförsäkringen utreds

Ännu en statlig utredning på läkemedelsområdet är ett faktum. Läkemedelsförsäkringen och patientskadelagen ska ses över av Anita Werner.
22 aug 2002, kl 13:07