Annons
KRÖNIKA
”Otydligt budskap från Folkhälsomyndigheten”
Foto: Ingrid Helander.

”Otydligt budskap från Folkhälsomyndigheten”

Vems sunda förnuft ska vi följa? LmV:s Helene Wallskär reflekterar över signaler från Folkhälsomyndigheten.

17 feb 2023, kl 09:49
0

Annons

KRÖNIKA. I går gick avdelningschefen Sara Byfors på myndigheten i SVT:s Morgonstudion ut med budskapet att ”Har man bara lättare symptom som snuva eller lite ont i halsen kan man gå till sitt jobb”. Nyheten plockade ivrigt upp av andra medier. ”FHM:s ändrade råd: Gå till jobbet med snuva” blev en av rubrikerna.

Kommunikation i nya läget

Den 9 februari tog Folkhälsomyndigheten bort de flesta smittskyddsåtgärderna med anledning av covid-19.

Uttalandena i Morgonstudion var avsedda som ett förtydligande av hur vi bör agera till vardags i denna nya situation. De kom efter en offentlig debatt där vissa menat att pandemierfarenheten gjort oss alltför försiktiga när vi får förkylningssymtom.

Men jag tycker inte att intervjun i Morgonstudion gjorde någonting tydligare. Jag förstår förvisso ambitionen att förklara att vi nu själva måste ta ansvar igen för att bedöma om vi bör stanna hemma eller ej. Sara Byfors talade om att vi ska använda sunt förnuft.

Men vad som är sunt förnuft varierar starkt från person till person. Redan därför är budskapet otydligt. Och det blir inte tydligare av att avdelningschefen lade till att den som jobbar med äldre ”kanske har andra riktlinjer från sin arbetsgivare”.

Ska sjuknärvaro bli fint igen?

Till bilden hör också att Folkhälsomyndighetens skrivna rekommendation fortfarande är: ”Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19.”

Vilka symtom avser myndigheten? Om det inte är just halsont, snuva och andra tecken på luftvägsinfektion så vad är det då?

Risken är uppenbar att de här otydliga signalerna för oss tillbaka till den nästan glorifierande syn på sjuknärvaro som rådde före pandemin. När den som snörvlande och matt tog sig till jobbet och uthärdade arbetsdagen med hjälp av Alvedon eller Ipren kunde ses som tapper och hängiven sin uppgift. Den smittspridning som blev resultatet talade man tyst om.

Självklart ska de lagreglerade rekommendationerna ändras nu när immuniteten mot covid-19 i befolkningen är bättre och risken att bli allvarligt sjuk av coronaviruset har minskat. Samhället bör ju inte göra klåfingrigare ingrepp än nödvändigt i medborgarnas personliga integritet.

Men för den skull behöver inte myndigheten halvt uppmana oss att gå till jobbet med symtom. Det borde gå att formulera ett annorlunda budskap som bättre tar till vara en av de positiva effekter som pandemin ändå har haft. Grundsynen borde fortfarande vara att det är bra att försöka låta bli att smitta andra även om det ”bara” handlar om vanliga bondförkylningar eller andra virus som inte är livsfarliga för de flesta.