Hem Taggar Narkolepsi

Tag: Narkolepsi

Ingen subvention för nytt läkemedel mot narkolepsi

Läkemedlet pitolisant mot narkolepsi släpps inte in i högkostnadsskyddet, beslutar TLV.
30 sep 2019, kl 11:30

Nya läkemedel testas för behandling av narkolepsi

Dagens läkemedel är utvecklade för vuxna men kliniska prövningar pågår för att även få dem godkända för barn.
9 maj 2017, kl 10:13

Narkolepsisymtom vanligast inom ett år

De flesta som har vaccinerats med Pandemrix och drabbats av narkolepsi insjuknar inom ett år efter vaccineringen.
1 jul 2016, kl 11:02

“Jag avser att noga följa denna fråga”

Folkhälsominister Gabriel Wikström svarar på tidigare fråga om hur regeringen kan säkerställa en säker massvaccinering vid en eventuell pandemi.
2
25 maj 2016, kl 12:47

Maxtak för narkolepsisjuka

Riksdagen röstade i går torsdag igenom en statlig ersättning på maximalt 10 miljoner kronor till de drabbade efter pandemivaccineringen.
13 maj 2016, kl 09:22

Folkhälsomyndigheten: Vi tar inga medvetna risker

Folkhälsomyndigheten har fått kritik för upphandling av pandemivaccin, med samma vaccinprototyp som Pandemrix, som gav ökad risk för narkolepsi. Myndigheten är dock tydlig med att det inte är samma vaccin och att...
5
28 apr 2016, kl 07:30

Narkolepsibehandling rekommenderas av CHMP

Wakix, pitolisant, rekommenderas för godkännande vid behandling av narkolepsi.
23 nov 2015, kl 13:28

Fler kan få ersättning

Läkemedelsförsäkringen förlänger tillfälligt tidsgränsen för personer som drabbats av narkolepsi efter svininfluensavaccineringen.
13 jan 2015, kl 10:44

I skuggan av Pandemrix

GSK utvecklar nya vaccin samtidigt som man försöker hitta en förklaring till narkolepsin.
14 apr 2014, kl 15:31

Ännu en bit i narkolepsipusslet

Reaktioner på ett protein i vaccinet Pandemrix kan vara en möjlig förklaring till varför många unga drabbades av narkolepsi efter vaccinering. Skillnader i immunsystemet kan vara skälet till att bara vissa drabbades.
19 dec 2013, kl 11:36

Undersöker förtroendet efter Pandemrix

Forskare vid Örebro universitet ska undersöka hur de barn och ungdomar som drabbats av narkolepsi efter vaccination med Pandemrix påverkar allmänhetens förtroende för vården.
8 maj 2013, kl 10:33

Ingemar Persson om att informera utan att skrämma

Kopplingen Pandemrix och narkolepsi behöver klarläggas anser Ingemar Persson.
4 apr 2013, kl 10:19

Fortsatta studier ska ge svar

Den registerbaserade studien kunde bekräfta en ökad risk för narkolepsi hos personer under 30 år. Men det finns många obesvarade frågor kvar som andra studier ska ge svar på.
26 mar 2013, kl 15:31

Även vuxna kan få ersättning

Läkemedelsverkets registerstudie bekräftade en ökad risk för narkolepsi även hos unga vuxna. Nu öppnar Läkemedelsförsäkringen för att ge ersättning fler.
26 mar 2013, kl 14:53

Narkolepsirisk även hos unga vuxna

Läkemedelsverkets första stora uppföljningsstudie av Pandemrix visar en ökad risk för narkolepsi även hos personer mellan 21 och 30 år. Men man såg ingen ökad risk för andra sjukdomar.
26 mar 2013, kl 12:04

Pandemrixstudie presenteras

Närmare sex miljoner svenskar ingår i en studie om vad som hände efter pandemivaccineringen.
25 mar 2013, kl 12:53