Annons

Ännu en bit i narkolepsipusslet

Reaktioner på ett protein i vaccinet Pandemrix kan vara en möjlig förklaring till varför många unga drabbades av narkolepsi efter vaccinering. Skillnader i immunsystemet kan vara skälet till att bara vissa drabbades.

19 dec 2013, kl 11:36
0

Forskarna har hittat ännu en ledtråd för kopplingen Pandemrix och narkolepsi. iStockphoto

Att vaccinering med influensavaccinet Pandemrix ökar risken för personer upp till 30 år att drabbas av narkolepsi har konstaterats i bland annat svenska studier. Det har funnits flera teorier om varför vaccinet inducerar sjukdomen men detaljerna har man inte lyckats kartlägga.

Nu har ett internationellt forskarlag kommit en möjlig förklaring på spåren. Forskarna har, med stöd av bland annat GSK, studerat tvillingpar där bara den ena i paret har drabbats av narkolepsi. I studien, som publicerats i tidskriften Science Translational Medicine, visar forskarna att den tvilling som lider av narkolepsi har en viss typ av immunceller i blodet som den friska saknar.

De här immuncellerna reagerar på signalämnet hypokretin, ett ämne som stimulerar vakenhet. Reaktionen skulle kunna leda till att de hjärnceller som producerar hypokretin påverkas eller förstörs.

Vaccinet Pandemrix från GSK innehöll ett virusprotein som i sin struktur är likt ett fragment av just hypokretin. Vissa individer skulle då kunna ha reagerat på vaccinet medan andra inte gjorde det. Resultaten stärker enligt forskarna också teorin om att narkolepsi är en autoimmun sjukdom.

Men detta ger inte svar på alla frågor kring kopplingen narkolepsi och Pandemrix säger Emmanuel Mignot, en av forskarna bakom studien till Reuters. Det finns också andra typer av influensavaccin som innehåller samma typ av fragment utan att de utlöser narkolepsi. En teori forskarna har är att en tillsats i Pandemrix som hade till syfte att höja den immunstimulerande effekten kan vara en bidragande orsak, liksom de olika tillverkningssätt som används för att framställa olika vaccin.

Forskarna bakom den här studien säger, liksom många andra som arbetar med frågan, att anledningarna till att vissa personer drabbats av narkolepsi efter vaccinering, troligen är flera.