Fortsatta studier ska ge svar

Den registerbaserade studien kunde bekräfta en ökad risk för narkolepsi hos personer under 30 år. Men det finns många obesvarade frågor kvar som andra studier ska ge svar på.

26 mar 2013, kl 15:31
0

Annons

Nils Feltelius, docent vid Läkemedelsverket.

Läkemedelsverket presenterade på tisdagen den första stora uppföljningen efter vaccinering med GKSs pandemivaccin Pandemrix. Det är en registerbaserad epidemiologisk studie med mer än två års uppföljningstid. Totalt omfattar den 61 procent av den svenska befolkningen, eller 5,8 miljoner. 3,3 miljoner vaccinerade jämfördes med 2,5 miljoner ovaccinerade.

Studien kunde bekräfta en ökad risk för narkolepsi hos barn och ungdomar, men även hos unga vuxna mellan 21-30 år, dock i mindre grad. Även hos ovaccinerade barn och ungdomar fanns en viss ökning av narkolepsi.
– Att vi ser en ökning av antalet narkolepsifall även bland ovaccinerade personer skulle kunna betyda att själva influensaviruset är en bidragande orsak till narkolepsin. Detta i sin tur kan tyda på att det är virusdelen av vaccinet och inte adjuvansen som är den utlösande faktorn men det måste studeras ytterligare. På sikt kan resultat från den här studien också ge oss mer kunskap om själva sjukdomen narkolepsi, säger Nils Feltelius på Läkemedelsverket.

Han säger också att man inte kunnat se samband mellan vissa batcher av Pandemrix och antalet fall av narkolepsi, något som tidigare har diskuterats.

Studien undersökte också om vaccinering med Pandemrix ökade risken för ett 50-tal andra neurologiska och immunrelaterade sjukdomar. Även om det för vissa sjukdomar syntes små riskökningar kunde man inte bekräfta något orsakssamband.

Läkemedelsverket samordnar andra studier och resultat av dem väntas under 2013-2014. Bland annat pågår studier av orsaksfaktorer, mekanismer för uppkomst och en ekologisk studie som studerar narkolepsiförekomst i landet och syftar till att förklara varför spridningen ser ut som den gör.

Läkemedelsverkets registerstudie

Studien omfattar cirka 5,8 miljoner personer, 61 procent av den svenska befolkningen, som i januari 2009 var bosatta i något ab de län/vårdregioner som ingick i studien.

De län som ingick i studien var Kalmar, Östergötland, Stockholm, Värmland och Norrbotten, samt Skåne och Västra Götalands vårdregioner.

Uppföljningstiden var mellan den 1 oktober 2009 och den 31 december 2011.

Totalt jämfördes 3,3 miljoner vaccinerade med 2,5 miljoner ovaccinerade. I Sveriges uppskattas vaccinationstäckningen ha varit cirka 60 procent. I registerstudien var täckningen 57 procent.

Risken för narkolepsi bland vaccinerade var 2,92 för personer under 20 år. Bland personer mellan 21-30 år var den 2,18. Även i gruppen mellan 31-40 år kunde man se en ökning, men den var ej säkerställd. Den var 1,53. För personer över 41 år var risken 1.06, i stort sett samma som för ovaccinerade.

Studien kunde inte bekräfta någon ökning av ett 50-tal andra neurologiska och immunologiska sjukdomar, till exempel Guillain-Barrés syndrom, Bells pares, ms och reumatoid artrit.

Amina Manzoor
Tidigare medicinjournalist Läkemedelsvärlden.se
Föregående artikel Även vuxna kan få ersättning
Nästa artikel Brist på adrenalinersättning