Wikström om EMA till Sverige: “Flera potentiella fördelar”
Gabriel Wikström minister för folkhälso-, sjukvårds- och idrottsfrågor. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Wikström om EMA till Sverige: “Flera potentiella fördelar”

Sjukvårdsminister Gabriel Wikström ser flera potentiella fördelar med att bli värdland för en EU-myndighet som EMA, framkommer av ett svar på en skriftlig fråga.

12 sep 2016, kl 11:35
0

Annons

Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister, fick en skriftlig fråga från Jenny Petersson (M), angående vilka åtgärder Wikström och regeringen avser att vidta för att få EMA att etablera sig i Sverige. Ministern har nu svarat på frågan och menar att även om mycket ännu är oklart finns det flera fördelar om Sverige blev värdland för myndigheten.

– Jag ser exempelvis att det skulle kunna öka förutsättningarna för att andra investeringar inom Life science-området kommer till Sverige. Samtidigt måste konsekvenser noga analyseras innan regeringen kan anmäla formellt intresse om att bli värdland, skriver Gabriel Wikström i svaret.

I svaret konstaterar han att Storbritannien ännu inte kommit in med någon formell anmälan om utträde ur EU och inte heller någon tydlig information om vilken typ av förbindelse landet vill söka med EU i framtiden. Samtidigt menar han lokalisering av EMA är en fråga som kan komma att aktualiseras.

Vidare skriver han att regeringen under flera års tid pekat ut life science som ett prioriterat strategiskt viktigt område för Sverige och att det är ett av de fem nya strategiska samverkansprogrammen.

Frågan om Sveriges eventuella ansökan om att flytta EMA till Sverige bereds just nu i regeringskansliet, enligt uppgifter från socialdepartementet.