Annons

Avstamp för nationell strategi

Tre målområden och 18 aktiviteter innehåller den reviderade nationella läkemedelsstrategin. ?Bättre samarbete och samverkan är helt centralt för NLS?, sade Gabriel Wikström vid dagens uppstartsmöte.

18 mar 2016, kl 13:19
0

Annons

Strax innan jul kom den reviderade nationella läkemedelsstrategin, NLS. Sedan dess har det varit ganska tyst. I dag fredag var det dock dags för ett uppstartsmöte med samtliga inblandade aktörer, inklusive högnivågruppen och expertgruppen.

– Bättre samarbeten och samverkan är helt centralt för NLS, sade hälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström, i sin inledning av uppstartsmötet.

Han poängterade att läkemedelsfrågor är viktiga, inte bara för enskilda patienter utan för hela hälso- och sjukvården.

– Läkemedelsfrågor kan fungera som en katalysator för de förändringar vi behöver se inom hälso- och sjukvården, sade Gabriel Wikström.

Den reviderade nationella läkemedelsstrategin är till omfattning något nedbantad i den numera nygamla regeringens version. Handlingsplanen består av tre målområden och 18 prioriterade aktiviteter, mot tidigare fem målområden och 42 aktiviteter.

Behovet av en särskild strategi för just läkemedel förklarade Gabriel Wikström med att läkemedel länge har haft en central roll i hälso- och sjukvården och att en hållbar utveckling av området kräver ett långsiktigt arbete.

– Det kräver en förmåga att samarbeta över de gränser som finns. Den stora utmaningen är att vi själva glömmer bort vad som varit ett framgångsrecept och splittrar upp oss och börjar se till vårt eget bästa i stället för samhällets. Den centrala frågan är att vi har en gemensam vision och en gemensam väg framåt, sade Gabriel Wikström.

De viktigaste konkreta områdena för NLS är enligt ministern att se över prissättningssystemet, att prioritera e-hälsoarbetet och fortsätta kampen mot antibiotikaresistens.

– För egen del är ett av de mest spännande områdena framåt att få fram nya modeller och incitamentsstrukturer för utveckling och ersättning av ny antibiotika. Hur prissätter man nya läkemedel inom ett område när de helst inte ska användas? Här tror jag att arbetet med NLS kan bidra.

Även Dag Larsson, ordförande för sjukvårdsdelegationen på Sveriges kommuner och landsting inledningstalade på uppstartsmötet.

– En utmaning är att bibehålla förtroendet för läkemedel och hälso- och sjukvården i samhället. En annan stor utmaning är att se till att vi får en jämlik tillgång till läkemedel. Här är de stora skillnaderna inte regionala utan socioekonomiska, sade Dag Larsson.

Dag Larsson ansåg att regioner och landsting har ett ansvar för att på regional nivå konstruera rationella och effektiva ekonomistyrningssystem som tillåter möjligheten att prova nya läkemedel. Han påpekade också regionernas ansvar för att främja den kliniska forskningen.

– Vi behöver förstärka arbetet för kliniska prövningar och har därför tagit fram ett positionspapper. Det är på väg till styrelsen för beslut nu och väntas antas inom kort, sade Dag Larsson.

Dag Larsson menade att både NLS men också själva processen med att ta fram strategin har varit viktig för SKL.

– Den har betytt mycket för kontakten mellan SKL och statliga myndigheter. Om arbetet som görs inom ramen för NLS håller hög kvalitet ökar möjligheterna för våra huvudmän att dra åt samma håll, sade Dag Larsson.