Annons

Kortison ger ökad risk för lunginflammation

KOL-patienter som inhalerar kortisonpreparat löper ökad risk att få lunginflammation.

21 mar 2016, kl 08:26
1

Kortikosteroider

Exempel på kortikosteroider: beclometason, budensonid, flunisolid och flutikason.

Europeiska läkemedelsmyndigheten EMAs säkerhetskommitté, PRAC, bekräftar efter en genomgång en tidigare känd risk för lunginflammation hos patienter med lungsjukdomen KOL som behandlas med inhalerbara kortikosteroider. Kommittén menar dock att fördelarna med inhalerade kortikosteroider överväger riskerna.

PRAC undersökte också om det fanns några skillnader mellan olika läkemedel och substanser som används men kunde inte finna någon sådan skillnad. Däremot konstaterar man att lunginflammation är en vanlig sidoeffekt för alla.

Kortikosteroider är antiinflammatoriska läkemedel som kan tas för en rad åkommor. Bland annat används de för behandling av luftrör vid till exempel astma och KOL, då de inhaleras. Läkemedlet fäster på receptorer i luftvägarna och minskar inflammationen, vilket gör det lättare att andas. De kan antingen tas för sig i eller i kombination med annan medicin, som luftrörsvidgande läkemedel.

PRAC ser ingen anledning till att ändra några behandlingsrekommendationer för den här typen av läkemedel, men uppmanar att sjukvårdspersonal och patienter att vara uppmärksamma på tecken på lunginflammation hos kortikosteroidbehandlade KOL-patienter. Detta särskilt eftersom symptom på lunginflammation till stor del liknar försämringsperioder, så kallade exacerbationer, av den underliggande sjukdomen.

Säkerhetskommittén anser dock att produktinformationen bör uppdateras så att den ger korrekt information om kunskapsläget om riskerna för lunginflammation hos KOL-patienter vid behandling med kortikosteroider.

Rekommendationerna från PRAC kommer nu att lämnas till EMAs vetenskapliga kommitté CHMP för ett slutgiltigt utlåtande.

Det var i maj förra året som europakommissionen begärde att PRAC skulle gå igenom kunskapsläget för kortikosteroidbehandling av KOL-patienter.

1 Kommentar

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. Artikeln gör förenklingar av utlåtandet från PRAC när det gäller skillnader mellan olika ICS och frekvensen av lunginflammation. PRAC utlåtandet säger följande: “The PRAC also looked whether there were any differences in the risk of pneumonia between these products, and did not find conclusive evidence of such difference.”