Annons
Ingen särbehandling för antroposofmedel

Ingen särbehandling för antroposofmedel

UPPDATERAD. Regeringen tar bort möjligheten till dispens för antroposofmedel från och med 2018. “Vi är glada över dagens beslut”, säger representant för Vidarkliniken.

30 jun 2016, kl 12:00
5

Möjligheten att få dispens för att sälja vissa antroposofiska medel som funnits sedan 1993 tas bort från 2018. Det meddelar regeringen i ett pressmeddelande. 

Där skriver man att man ”har för avsikt att lämna ett lagförslag som innebär att möjligheten till dispens tas bort ur läkemedelslagen från den 1 juli 2018.”

Man skriver också att man inte kommer att lämna några andra förslag som innebär en särreglering för antroposofiska medel .

Samtidigt ger man Vidarkliniken och andra aktörer ett förlängt försäljningstillstånd av dessa preparat i två år och därefter möjlighet till viss försäljning i ytterligare tre år enligt en övergångsreglering.

Under den sammantaget fem år långa övergångsperioden, från i dag till och med 1 juli 2021, har tillverkare av antroposofiska medel möjlighet att sammanställa det underlag som krävs för ansökningar till Läkemedelsverket om godkännande och registrering för dessa preparat. Samma krav kommer att gälla som för traditionella läkemedel.

Debatten om hur och om antroposofmedel ska ingå i den svenska läkemedelslagstiftningen eller inte har gått hög. Bland remissinstanserna som inte anser att medlen bör införlivas i lagstiftningen hör Apotekarsocieteten.

Karin Meyer, vd på Apotekarsocieteten tycker att regeringens beslut är positivt.

– Först och främst är det glädjande att regeringen äntligen fattat ett långsiktigt, tydligt och patientsäkert beslut. Det som är det mest positiva med dagens beslut är att regeringen inte lämnar några öppningar för att anpassa läkemedelslagen så den passar antroposofiska produkter, utan befintliga regler kommer att gälla alla, säger Karin Meyer, vd för Apotekarsocieteten.

Även Vidarkliniken är nöjda med dagens beslut, som de menar inte kom som någon överraskning. Beslutet att inte lämna förslag på hur antroposofmedel kan införlivas i den svenska läkemedelslagstiftningen är dock långt ifrån Vidarklinikens hållning i frågan. Som enda remissinsatns förordade man det mest liberala alternativet i Läkemedelsverkets förslag om hur läkemedelslagstiftningen skulle kunna anpassas till dessa preparat.

– Jag är glad över dagens beslut men vi har inte hunnit att fördjupa oss i detaljerna. Det viktiga är att tillståndet förlängdes med två år och det är vi väldigt glada för, säger Ursula Flatters, specialist i allmänmedicin och ledamot i stiftelsen Vidarkliniken.

Vilka konsekvenser får beslutet för Vidarkliniken?
– Till en början är vi som sagt väldigt glada och därefter kommer vi att bearbeta konsekvenserna.

5 Kommentarer

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

 1. Antalet dödsfall orsakade av skolmedicinens kemoterapi är väl dokumenterat i statistik. Vänligen v g visa motsvarande då det gäller homeopati och naturläkemedel!?

 2. Antalet dödsfall förorsakade av skolmedicinens kemoterapi finns väl dokumenterat i statistiken. Vänligen v g visa motsvarande då det gäller homeopati och/eller naturläkemedel!?

 3. Om någon dör, så registreras medicinerna som användes. Om någon så bryter benet så registreras vilka mediciner som togs, eller kanske inte, men du fattar.

  Inget register förs över vilka som dör eller bryter benet när de druckit dyrt, omrört vatten. Men vi vet hur många som drunknar, skall vi räkna det som en överdos?

  Allvarligt, om ingen registrerar när någon använder homeopatiska “medikament”, så kommer aldrig biverkningar heller att rappoerteras. Så du fattar varför ditt inlägg är fel och rent barnsligt, eller hur?

  Jag skulle vara mer intresserad av ett register som dokumenterar när homeopati faktiskt fungerar. Men glöm inte att registrera hur länge sjukdomen varat och vilka riktiga mediciner används. Så att de som självläkt och fått en behandling baserad på evidensbaserad medicin kan tas bort som botad av homeopati.

  Hela den här historien kan avgöras rätt snart, genom att homeopatibehandling undergår en vetenskaplig undersökning av dess effekt. Med dubbel blindtest etc. Dvs det som riktiga mediciner går igenom…

 4. S Jan-Erik S: Homeopati har kanske inte orsakat några dödsfall direkt, men det är lite som att påstå att ingen har dött av att andas luft. Det finns däremot många dödsfall där den döde troligtvis (ingen kan veta säkert) hade överlevt med normal vård. Homeopati dödar massor av människor indirekt och är precis lika puckat och ineffektivt som att be till gud istället för att söka riktig vård.

 5. 2007 förklarade EU-domstolen att antroposofiska medel omfattas av läkemedelsdirektivet. Fram till idag har dess företrädare i Sverige lyckats uppfylla läkemedelslagens krav för 7 preparat… En ny dispens på 2 år och en ytterligare övergångsperiod på 3 år ska alltså lyckas med att göra samma sak för de ca 2500 preparat som inte är homeopatiska i Weledas och Walas kataloger. Säga vad man vill om Vidarkliniken, men optimistismen är det ju inget fel på i alla fall!