SLL bryter med Vidarkliniken
Foto: Vidarkliniken

SLL bryter med Vidarkliniken

Stockholms läns landsting säger sannolikt upp avtalet med Vidarkliniken efter granskning som visat allvarliga brister.

30 jun 2016, kl 08:17
0

Annons

Stockholms läns landsting säger av allt att döma upp avtalet med Vidarkliniken, enligt Ekot. En granskning som SLL har gjort visar på allvarliga brister i verksamheten.

Bland annat riktas kritik mot att delar av Vidarklinikens verksamhet inte bygger på vetenskapligt beprövad skolmedicinen och mot bristande journalföring.

– Man grundar inte sin verksamhet på skolmedicin utan det är alternativmedicin som dominerar. En annan brist är journalföringen. Det kan låta byråkratiskt men det handlar om patienternas säkerhet, säger landstingsrådet Anna Starbrink till Ekot.

Anna Starbrink vill dock varken bekräfta eller dementera Ekots uppgifter om att man formellt säger upp avtalet med Vidarkliniken, som går ut vid årsskiftet. Hon säger dock att den nya granskningen är en viktig del i beslutet att förlänga eller inte.

– Vi kommer att ge besked i närtid, de närmaste dagarna, om hur det blir med framtida avtal med Vidarkliniken, säger hon.

Kliniken utanför Järna erbjuder alternativ medicin med antroposofisk behandling och patienter har hittills kunnat remitteras dit för i första hand rehabilitering. Sägs avtalet upp får patienter från Stockholms län som vill behandlas på Vidarkliniken bekosta behandlingen själva.

Vidarkliniken har sedan 1993 dispens för att sälja och marknadsföra antroposofiska produkter. Den senaste dispensen, som enligt socialdepartementet är den sista, utfärdades vid årsskiftet och går ut i dag den 30 juni.

Regeringen väntas nu fatta beslut om antroposofiska läkemedel ska införlivas i den svenska läkemedelslagstiftningen eller inte. Frågan har debatterats flitigt i olika medier den senaste tiden.