Annons
Så fick fler behandling mot hepatit C

Så fick fler behandling mot hepatit C

Genom att flytta vården från infektionskliniken till substitutionsmottagningen kunde fler personer med missbruksproblem testas och behandlas för hepatit C.

4 maj 2018, kl 06:00
0

Simon Larsson.

Hepatit C är vanligt hos personer som någon gång i livet har injicerat droger, men med de nya direktverkande antivirala läkemedlen kan sjukdomen botas. Samtidigt är delar av patientgruppen svår att nå för såväl undersökning som behandling på en infektionsklinik.

I ett nyligen avslutat projekt vid Sahlgrenska universitetssjukhuset flyttades därför hepatit C-vården från infektionskliniken till en substitutionsmottagning, där patienter med opioidberoende får läkemedelsbehandling med buprenorfin (Subutex) eller metadon.

Av de cirka 110 patienterna vid mottagningen framkom vid en genomgång att cirka 40 hade en aktiv hepatit C-infektion. Av dem gick ungefär hälften till en infektionsmottagning, medan hälften inte hade någon uppföljning alls för sin infektion.

– Det finns många skäl till varför man inte går till infektionsmottagningen. För många i den här patientgruppen är det svårt att passa en tid som man kanske fått för länge sedan. Vissa har heller ingen fast adress dit kallelser kan skickas. Många har också dåliga erfarenheter av bemötande inom sjukvården och tror att personer med beroendesjukdom inte kommer att få någon behandling, säger Simon Larsson, läkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset och ansvarig för projektet.

I projektet, som var ett samarbete mellan beroendekliniken, infektionskliniken och klinisk mikrobiologi på Sahlgrenska universitetssjukhuset, erbjöds alla som kom till substitutionsmottagningen ny provtagning för blodsmitta (hepatit B och C samt hiv). De som hade en aktiv infektion erbjöds att träffa en sjuksköterska för att ta prover och därefter en läkare för att få behandling.

Totalt identifierades cirka 20 personer med aktiv hepatit C-infektion som inte hade någon uppföljning. I enlighet med TLV:s beslut kunde endast patienter med svårast sjukdom (fibrosstadium 2 till 4) få behandling under hösten. Sedan årsskiftet kan dock behandling ges för alla sjukdomsstadier, vilket innebär att samtliga patienter i projektet kommer att få läkemedel.

– I det här projektet har vi undersökt och fått in ett antal patienter i behandling som vi annars inte skulle ha lyckats med under en överskådlig tid. Det ser jag som ett jättegott resultat. Patienterna själva har också uttryckt sig mycket positivt och jag tror att det är viktigt för den här patientgruppen att känna sig prioriterad, säger Simon Larsson.

Just det här specifika projektet är avslutat, men Simon Larsson hoppas på mer samarbete mellan olika klinker för att nå även svårnådda patientgrupper med hepatit C.

– Hepatit C går att bota i dag men för att göra det måste vi samarbeta. Visionen är att ha mer integrerade mottagningar med till exempel beroendevård, sprututbyte, infektionsvård, barnmorska och distriktsläkare på samma plats, säger Simon Larsson.

Hur många patienter med missbruksproblem och aktiv hepatit C-infektion man i dag inte når är svårt att svara på. Men Simon Larsson är övertygad om att fler kan få behandling genom att flytta hepatit C-vården närmare patienterna.

– Baserat på resultaten från vårt projekt är det ungefär hälften av dessa patienter vi inte når i dag. Att nå dem och erbjuda behandling är inte bara positivt för den enskilda individen utan bidrar också till att minska spridningen av sjukdomen, säger Simon Larsson.

Projektet finansierades av Västra Götalandsregionens innovationsfond.