Läkemedel mot hepatit C fortsatt subventionerade

Läkemedel mot hepatit C fortsatt subventionerade

TLV har efter en omprövning beslutat att läkemedlen ska fortsätta att ingå i högkostnadsskyddet.

21 dec 2020, kl 14:34
0

Läkemedel mot hepatit C kommer fortsätta att ingå i högkostnadsskyddet. Det beslutar Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) efter en omprövning.

Under hösten har TLV omprövat subventionen för hepatit C-läkemedel. Parallellt med detta har regionerna och läkemedelsföretagen förhandlat fram nya sidoöverenskommelser som innebär att kostnaderna för läkemedlen sänks.

– I Sverige lever cirka 20 000–30 000 patienter med en diagnosticerad hepatit C-infektion. Kostnaden för behandling med hepatit C-läkemedel är mycket hög, men sidoöverenskommelserna möjliggör fortsatt behandling av dessa patienter inom läkemedelsförmånerna, samtidigt som det genererar besparingar som kan gå till annan angelägen hälso- och sjukvård, säger Sophia Brodin, enhetschef på TLV, i ett pressmeddelande.

Sidoöverenskommelserna, som kommer att gälla mellan 1 januari 2021 och 31 december 2022, har varit en del av TLV:s beslutsunderlag. De sänkta priserna som de leder till gör att TLV bedömer att kostnaderna för användning av läkemedlen är rimlig. Läkemedlen kvarstår i högkostnadsskyddet för alla patienter, oavsett fibrosstadium. TLV fattade nya subventionsbeslut 2017, vilket Läkemedelsvärlden då rapporterade om.

Apoteken säljer årligen hepatit C-läkemedel för cirka 780 miljoner kronor. Läkemedlen riktar sig direkt mot viruset och i mer än 95 procent av fallen blir patienterna botade. För att läkemedlen ska subventioneras måste förskrivningen ske av eller i samråd med en läkare vid en infektions- eller gastroenterologisk klinik med erfarenhet av att behandla patienter med kronisk infektion.

Fokus på hepatit C efter nobelpris

Hepatit C är ett virus som infekterar levern och över tid skadar levercellerna. Detta leder till fibrosutveckling och kan senare också leda till levercirros, cancer och leversvikt.

I år har sjukdomen fått ett extra stort fokus eftersom Nobelpriset i fysiologi eller medicin gick till forskarna Harvey J. Alter, Michael Houghton och Charles M. Rice för deras bidrag till upptäckten av hepatit C-viruset. Alla dessa tre forskare har i olika steg på ett avgörande sätt bidragit till upptäckten av viruset. Upptäckten är en förutsättning för utvecklingen av dagens effektiva läkemedel och för möjligheten att screena donerat blod för att förhindra smittöverföring vid blodgivning.

Det finns i dag fem direktverkande antivirala läkemedel mot hepatit C som ingår i läkemedelsförmånerna. Direktverkande antiviraler verkar genom att hämma proteiner i hepatit C-virus som är nödvändiga för bildandet av nya viruspartiklar.