Annons
Subventionen gäller alla med hepatit C

Subventionen gäller alla med hepatit C

De nya botande hepatit C-läkemedlen ska subventioneras till alla patienter oavsett fibrosstadium, enligt beslut från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

15 dec 2017, kl 09:26
0

Annons

Även patienter med hepatit C i fibrosstadium F0 och F1 kommer att få tillgång till de nya effektiva hepatit C-läkemedlen med subvention. Det meddelar Tandvårds- och läkemedelsverket TLV i ett pressmeddelande. Hittills har subventionen gällt patienter med fibrosstadium 2 till 4.

– En stor del av de svårast sjuka patienterna har under de senaste åren behandlats, samtidigt har kostnaderna för att behandla en patient med hepatit C sjunkit avsevärt. Tack vare att kostnaderna har sjunkit kraftigt kan vi nu även subventionera behandling till patienter i de lägsta fibrosstadierna, säger Sophia Brodin, enhetschef TLV, i pressmeddelandet.

De första av de nya hepatit C-läkemedlen nådde marknaden 2014 och innebar ett stort genombrott för behandlingen av sjukdomen, något som Läkemedelsvärlden.se skrivit om tidigare.

Till en början var priset för läkemedlen högt, mellan 600 000 och 1 300 000 kronor för en tolvveckorsbehandling. Sedan dess har konkurrensen ökat och fler läkemedel har lanserats, vilket bidragit till att kostnaden sjunkit betydligt och i dag finns läkemedel som kostar mindre än 100 000 kronor för en behandling.

TLV skriver i pressmeddelandet att den nu utökade subventionen också är ett resultat av de trepartsöverläggningar som hållits mellan myndigheten, landstingen och företagen. Landstingen och vissa av företagen har tecknat sidoöverenskommelser som innebär att parterna delar på de ekonomiska riskerna kring hur många patienter som behandlas och hur länge.

Hepatit C är en virussjukdom orsakad av ett RNA-virus som tar sig in i levercellerna där det använder cellens replikations- och transkriptionssystem för att föröka sig. Med de nya antivirala läkemedlen kan RNA-viruset inte lagras i kroppen utan virusinfektionen läks ut helt och hållet.

Sjukdomen delas in i fyra så kallade fribrosstadier beroende på hur omfattande leverskadan som viruset orsakat är. I de svåraste fallen, fibrosstadium 4, finns det en uttalad ärrbildning med förskrumpning av levern vilket på sikt leder till kraftig påverkan på leverns funktioner.

I fibrosstadium 0, som är det första och lindrigaste stadiet, finns ännu ingen ärrbildning på levern men eftersom viruset fortfarande finns kvar i kroppen fortskrider sjukdomen till svårare stadier utan behandling.

På grund av den höga kostnaden för de nya läkemedlen när de först lanserades subventionerades de endast för de svårast sjuka patienterna med fibrosstadium 3 och 4. I juli 2015 utökades subventionen till att även gälla patienter med fibrosstadium 2.

I och med det nya beslutet från TLV kommer alltså samtliga patienter, oavsett fibrosstadium, att kunna få behandling med de nya antivirala hepatit C-läkemedlen till ett subventionerat pris. Subventionen gäller sex av de tio botande hepatit C-läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna.

Beslutet gäller från och med den 1 januari 2018 och gäller tills vidare.