ECDC ser risk att polio kommer tillbaka i Europa
EU:s smittskyddsmyndighet European centre for disease prevention and control, ECDC, har sitt huvudkontor i Solna i Stockholms norra utkant.

ECDC ser risk att polio kommer tillbaka i Europa

Globala poliofall och fynd av poliovirus i avloppsvatten i London oroar EU:s smittskyddsmyndighet.

18 aug 2022, kl 11:41
0

Annons

Europa har varit fritt från polio sedan 2002. Men det aktuella polioläget i världen oroar EU:s smittskyddsmyndighet ECDC. I en uppdaterad bedömning varnar myndigheten för att det finns risk att sjukdomen kommer tillbaka i Europaregionen. Detta på grund av bristande vaccinationstäckning i vissa befolkningsgrupper.

Polio fortsätter spridas i världen

Trots åratal av vaccinationsinsatser förekommer fortfarande spridning av det ursprungliga polioviruset, vilt poliovirus, i några länder i världen. Vilt poliovirus sprids huvudsakligen i Pakistan och Afghanistan, men under det senaste året har fall förekommit även i de afrikanska länderna Malawi och Mozambique.

Och i betydligt fler länder i främst Afrika och Asien sprids olika varianter av det som kallas vaccinderiverat poliovirus. Vaccinderiverade poliovirus uppkommer på grund av att man på vissa håll i världen använder ett oralt poliovaccin som innehåller försvagade men levande virus.

Försvagade vaccinvirus kan inte orsaka sjukdomen polio. Men om de tillåts att cirkulera i ovaccinerade eller dåligt vaccinerade befolkningar så kan virusets mutera till en sjukdomsframkallande form. Denna kallas vaccinderiverat poliovirus. Samma sak kan hända om personer med kraftig nedsatt immmunförsvar får vaccin med levande försvagat virus.

I Sverige och övriga Europa används inte denna vaccintyp utan i stället vaccin med inaktiverat poliovirus, som inte kan omvandlas till sjukdomsframkallande virus.

Poliovaccin skyddar mot infektion av både vilt poliovirus och vaccinderiverat virus.

Poliovirus upptäckt i New York och London

I juni i år konstaterade amerikanska hälsomyndigheter ett fall av polioinfektion med vaccinderiverat virus hos en ovaccinerad ung man i New York. Och sådant virus har även hittats i prover på avloppsvatten i New York samt i Israel.

Senare har vaccinderiverat poliovirus hittats i avloppsvatten även i London. Vissa av de virus som hittades där var genetiskt kopplade till de amerikanska virusfynden. Upptäckten av poliovirus i avloppsvatten har fått hälsomyndigheter i Storbritannien att rekommendera en påfyllnadsdos av poliovaccin till alla barn i åldrarna 1-9 år i London.

Efter dessa händelser uppmanar ECDC länderna i Europa att se över sin vaccintäckning och vid behov höja den. De två länderna Polen och Rumänien är på grund av låg täckningsgrad särskilt i riskzonen för polioutbrott. Ytterligare elva länder har medelhög risk.

Sverige ligger däremot sedan länge på en 97-procentig täckningsgrad för barnvaccinationerna mot polio och hör till EU-länderna med låg risk. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer som bor i Sverige ser över sitt polioskydd inför resor till länder där polio förekommer. Barn bör ha fått sina grundvaccinationer och vuxna kan behöva fylla på med en femte dos om det har gått tio år eller mer sedan den senaste.