Annons
Lif välkomnar förslag om kliniska prövningar
Foto: Istock

Lif välkomnar förslag om kliniska prövningar

Läkemedelsindustriföreningen gillar utredningsförslaget om hur Sverige ska få fler kliniska studier.

17 mar 2023, kl 09:59
0

Frida Lundmark

Frida Lundmark.

Den statliga utredaren Peter Asplund har överlämnat sin utredning om kliniska prövningar till regeringen. I utredningen föreslår han att staten ska ta ett ökat ansvar för att vända den nedåtgående trenden för klinisk forskning i Sverige, med särskilt fokus på sådana kliniska prövningar som företag tar initiativ till.

– Kliniska studier är ett nyckelområde för life science-sektorn där regeringen ser förbättringspotential. Det är viktigt att vi har ett lättarbetat och kvalitativt system för företagsinitierade kliniska prövningar, vilket också lyfts i den nationella life science-strategin, säger energi- och näringsminister Ebba Busch i ett pressmeddelande om utredningen.

Vill förändra stödstrukturen

Peter Asplund föreslår i utredningen en ny struktur för statens arbete med att skapa förutsättningar för företagsinitierade kliniska prövningar. Den ska bland annat innehålla ett nytt partnerskap kallat SweTrial.

Där ska företrädare för life science-sektorn och företrädare för hälso- och sjukvårdens sex samverkansregioner ingå, på inbjudan av socialdepartementet. SweTrial ska ha ett nationellt samordningskansli. Det ska placeras vid ett universitetssjukhus och finansieras med årliga statliga anslag.

Utredaren ifrågasätter också nyttoeffekten av det stödsystem för kliniska prövningar som i dag drivs av Vetenskapsrådet under namnet Kliniska studier Sverige. Han föreslår att medel ska flyttas över från detta till SweTrial och att de två bildar en gemensam referensgrupp.

Positivt gensvar från läkemedelsbranschen

Läkemedelsindustriföreningen Lif kommenterar utredningsförslaget i positiva ordalag:

– Att utredningen delar bilden av att starkare samverkan behövs är bra. Vi tolkar det dessutom som att det är ett ambitionsdrivet partnerskap där de som vill vara med och driva arbetet är välkomna att delta. Det är en framgångsfaktor som kommer bidra till att flytta fram positionerna. Extra glada är vi över förslaget att Lif ska ingå i styrgruppen och representera de forskande läkemedelsföretagen, säger Lifs sakkunniga Frida Lundmark i ett pressmeddelande.

Hon välkomnar också Peter Asplunds förslag om statliga bidrag som ska ge regionernas kliniska prövningsenheter incitament att utveckla sin verksamhet. Bidraget ska exempelvis kunna gå till att utöka personalstyrkan.

– Det kommer bidra till att öka enheternas kapacitet och leveransförmåga. Förutsättningarna för att genomföra kliniska prövningar och ett effektivt, förutsägbart ekosystem är centralt när internationella företag väljer vilka länder de vill satsa på och ha verksamhet i, säger Frida Lundmark.