Annons
Ny antiviral kombo prövas mot ihållande covid-19
Ola Blennow. Foto: Helene Wallskär

Ny antiviral kombo prövas mot ihållande covid-19

För den som saknar fungerande immunförsvar kan covid-19 fortfarande vara en allvarlig och svårbotad infektion.

17 mar 2023, kl 08:31
0

En kombination av de antivirala läkemedlen Veklury och Paxlovid kan hjälpa patienter med nedtryckt immunförsvar att tillfriskna från svår och långdragen covid-19. Det rapporterar läkare vid infektionskliniken på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge i tidskriften Clinical infectious diseases.

Blir inte kvitt viruset

De lovande resultaten av att kombinera Veklury (remdesivir) och Paxlovid (nirmatrelvir+ritonavir) är goda nyheter för en patientgrupp som fortfarande kan drabbas hårt av covid-19.

– För patienter med vissa specifika tillstånd är covid-19 fortfarande en allvarlig infektion. Det känns positivt att vi verkar ha hittat en behandling som kan hjälpa en sådan utsatt grupp, säger Ola Blennow som är överläkare på infektionskliniken i Huddinge och en av läkarna bakom den nya upptäckten.

De patienter som det handlar om är personer som utöver covid-19 har andra medicinska tillstånd som kräver behandling som trycker ned immunförsvaret.

Särskilt utsatta är patienter som får behandlingar som sänker både B-cellsförsvaret (bildning av antikroppar) och försvaret med hjälp av T-celler som patrullerar i kroppen och attackerar angripare. I just denna situation befinner sig till exempel många patienter som får behandling mot blod- och lymfcancersjukdomar.

Hos dem som har ett så kraftigt nedtryckt immunförsvar blir covid-19 ibland kvar i kroppen under mycket lång tid. De fortsätter att testa positivt månad efter månad. Det är annars ovanligt att luftvägsvirus beter sig på det sättet, berättar Ola Blennow:

– Visst finns det även andra luftvägsinfektioner som kan bli långvariga hos sårbara patienter, men inte riktigt på det sättet som covid-19.

Läkarna visste inte vad de skulle göra

Ändå blir de flesta långvarigt covidpositiva trots allt inte så sjuka. Så småningom blir de också ofta virusfria av sig själva. Men till infektionskliniken i Huddinge kommer även patienter som är allvarligt sjuka på grund av den långdragna infektionen – och som inte blir av med viruset trots upprepade behandlingsförsök.

 

Läkemedelsvärlden

Det var hos en sådan patient som kliniken för första gången prövade den antivirala kombinationsbehandlingen. Patienten hade en lymfcancer och fick tuff behandling som sänkte immunförsvaret. Han blev covid-19-smittad, men mådde i början ändå tillräckligt bra för att det skulle gå att genomföra hela cancerbehandlingen.

En tid senare blev han dock inlagd på infektionskliniken med feber och andnöd. Han hade lunginflammation. Laboratorieanalys visade att den var orsakad av exakt samma covid-19-virus som det som smittat honom flera månader tidigare. Viruset hade alltså funnits kvar i kroppen hela tiden.

Patienten blev kvar på sjukhuset i sju långa veckor medan läkarna utan framgång prövade flera olika behandlingar. Han fick i tur och ordning monoklonala antikroppar, konvalescentplasma och behandling med Paxlovid.

Men ingenting hjälpte. Patienten blev inte bättre utan sämre, viruset var kvar i blodet och röntgen visade på tydliga lungförändringar.

– Vi blev rätt uppgivna och visste till slut inte riktigt vad vi skulle göra, berättar Ola Blennow.

Fick åka hem med syrgas

För att slippa vara på sjukhus fick patienten åka hem med utrustning som gjorde att han kunde få extra syrgas dygnet runt.

Men så läste Ola Blennow och hans kollegor en fallstudie från USA om en covidpatient i en liknande situation. Den patienten hade efter olika misslyckade behandlingsförsök fått en kombinationsbehandling med de två antivirala covid-19-läkemedlen Veklury och Paxlovid. Patienten hade då blivit virusfri och återhämtat sig.

Huddingeläkarna bestämde sig för att erbjuda sin patient ett försök med samma kombinationsbehandling. De kontaktade patienten som tackade ja och blev inlagd på nytt. Efter två veckors behandling med de två läkemedlen var virusproverna äntligen negativa.

Sedan dess har patienten stadigt blivit bättre. Han klarar sig nu utan extra syrgas inomhus hemma, men behöver fortfarande syrgas när han är ute.

– Vi följer honom och det har blivit stor skillnad. Jag hoppas att han ska kunna bli helt syrgasfri med tiden, säger Ola Blennow.

Ser lovande ut

Efter den första patienten har han och hans kollegor gett samma behandling till ytterligare fem patienter med nedtryckt immunförsvar och långvarig covid-19,. De har alla då blivit av med viruset.

Kombinationsbehandlingen har gett inga eller milda biverkningar, men är lite komplicerad att ge. Dels eftersom Veklury måste ges som dropp, dels på grund av att Paxlovid lätt interagerar med andra läkemedel vilket kräver kunskap och försiktighet av behandlaren.

Men Ola Blennow tror ändå att den nya metoden kommer att vara ett värdefullt vapen mot covid-19 hos patienter som är immunsupprimerade (har nedtryckt immunförsvar).

– Just nu ser det lovande ut, säger han, men tillägger för säkerhets skull:

– Det är bäst att ha både hängslen och livrem när man talar om det här viruset. Det har överraskat oss många gånger förut.

Han syftar på att stora förändringar hos viruset skulle kunna påverka effekten av den antivirala behandlingen. Men påpekar samtidigt att just kombinationen av läkemedel med olika sätt att angripa infektionen ger en viktig fördel – det minskar risken att viruset blir resistent mot behandlingen.

– Därför är det rimligt att tro att kombinationsbehandlingar kommer att vara vägen framåt för behandling av covid-19 hos vissa immunsupprimerade patienter.