Annons
Regeringen vill ha hårdare straff för brott mot apotekspersonal
”Visar att farmaceuter har samhällsbärande funktion”
Agnieszka Madej Foto: Johan Alp / Sveriges farmaceuter

”Visar att farmaceuter har samhällsbärande funktion”

Bra, tycker Agnieszka Madej, ordföranden i Sveriges farmaceuter om regeringens lagförslag.

20 mar 2023, kl 07:29
0

Johan Waller

Nu föreslår regeringen en skarpare lagstiftning för brott mot samhällsviktiga yrkesgrupper, däribland apotekspersonal, annan hälso- och sjukvårdpersonal, poliser och journalister.

Att brott som hot, stölder och trakasserier ökat på apoteken är något som Sveriges farmaceuters ordförande Agnieszka Madej väl känner igen.

– Våra medlemmar utsätts för risker, vilket naturligtvis är en arbetsmiljöfråga som arbetsgivarna måste hantera och förebygga. Jag hoppas förstås att skarpare lagstiftning leder till bättre arbetsmiljö för apotekspersonalen, säger hon till Läkemedelsvärlden.

Apotekspersonalen tidigare bortglömd

När frågor om åtgärder mot hot och våld gentemot viktiga yrkesgrupper diskuteras, inte minst i media, pratas det ofta om “blåljuspersonal” som exempelvis poliser och ambulansförare, ibland även sjuksköterskor och läkare. Agnieszka Madej tycker det är bra att apotekspersonalen uttryckligen nämns. Apotekspersonal är också hälso-och sjukvårdspersonal, framhåller hon.

– De arbetar också med hälso- och sjukvård. Detta stärker våra medlemmar i deras professionella yrkesutövning, säger hon.

Nästan vartannat apotek utsattes regelbundet för brott förra året, visar Svensk Handels trygghetsbarometer för 2022.

Av de 109 apoteken som besvarade Svensk Handels trygghetsbarometer hade 43 procent utsatts för minst ett brott bara de senaste månaderna. Nästan hälften av apoteken utsattes återkommande för brott förra året.

Stöld och hot är vanligt

Det handlade om stöld, ringa stöld, hot och våld i samband med stöld, inbrott, bedrägeriförsök eller hotfullt beteende från besökare. Det är näst högsta siffran om brott mot apotek sedan Svensk Handel-enkäten startades 2018, vilket tidningen Svensk Farmaci rapporterat om.

Just hotfullt beteende och stölder är vanligt, instämmer Agnieszka Madej.

– Ofta är det lite dyrare varor som stjäls, som lite finare dyrare krämer. Det förekommer också att ett hyllplan med värktabletter sveps ner, förmodligen för att säljas vidare, berättar hon.

På små apotek arbetar många ensamma

Enligt en kartläggning som Svensk Farmaci har gjort inträffade det under 2022 fler apoteksrån än på många år, därtill var vartannat apotek utsatt för återkommande brott. Apoteken har förstås åtråvärda varor för kriminella, som narkotiska läkemedel.

– Många läkemedel är stöldbegärliga. Dessutom arbetar många medlemmar på mindre apotek, exempelvis i landsbygden, ensamma.

Under pandemin, när människor var rädda och desperata när vissa läkemedel var slut, var det apotekspersonalen som fick ta emot skäll. Idag kan det ökade problemet med restsituationer, att ett läkemedel helt enkelt inte finns, kan orsaka samma problem.

– Självklart är det utmaningar för vår personal. Att situationer kan uppstå att folk blir arga när deras läkemedel inte finns, säger Agnieszka Madej.

”Spela inte hjälte”

Hon poängterar arbetsgivarens skyldighet att skydda apotekspersonalen.

– Vid ett rån exempelvis, spela inte hjälte och riskera ditt eget liv.

Det är viktigt att det finns rutiner på plats mot kränkningar, hot och våld.

– Det är viktigt att arbetsgivare ser det här och fortsätta jobba emot det, säger Agnieszka Madej.

”Hot och trakasserier har ökat”

Johan Wallér, vd för Sveriges apoteksförening, tycker också att lagförslaget från regeringen är bra.

– Min spontana reaktion är att det är bra att apotekspersonal som möter allmänheten får ett stärkt rättsligt skydd. Hot och trakasserier har ökat de senaste åren.

Han nämner, likt Agnieszka Madej, att både pandemin och läkemedelsbrister ökat problemen.

– Det är en tråkig och upprörande samhällsutveckling, och vissa grupper som apotekspersonal och annan hälso- och sjukvårdspersonal är extra utsatta. Vi måste hjälpas åt och få stopp på den här utvecklingen tillsammans.

Medel mot lös mage säljs bakom disk

Han nämner också att läkemedlet loperamid, som finns receptfritt och används mot lös mage, numera är tvunget att säljas bakom disk. Höga doser kan ha en viss narkotisk effekt, och medlen stals.

Ett tag opererade stöldligor på apotek, inte minst för att stjäla dyrare hudkrämer, kosmetika och liknande. Då fick man sätta in väktare under en period på vissa apotek.

– Men tyvärr är det så att ensamarbete är tvunget på vissa mindre apotek, särskilt på landsbygden måste personal arbeta ensamma. Då är det nödvändigt att ha byggt upp bra rutiner. Personalen ska känna sig trygg och inte man ska kanske inte sätta en helt nybakad farmaceut på ett sådant pass.

Projektet tillsammans mot hot och kränkningar

I våras startade apoteksbranschen det gemensamma projektet “Tillsammans” för att arbeta mot den ökade förekomsten av hat, hot, våld och kränkningar på apotek.

Inte minst handlar projektet om rasism. Många som arbetar på apotek idag har utländsk bakgrund.

– Det förekommer att kunder inte vill bli expedierade av viss personal som har utländsk bakgrund. Det är oacceptabelt. Ingen ska behöva utsättas för rasism, hat, hot och kränkningar på sin arbetsplats, säger Johan Waller.

En del av kampanjen är att det numer sitter dekaler tydligt synliga på apoteken om att de inte accepterar hat, hot och kränkningar mot sin personal.

– Vi apotek, och apotekspersonalen, måste arbeta tillsammans och hjälpas åt. Skydda och boosta varandra, ingripa och säga att ”det där är inte okej”, säger han.

Tillsammans är en uppskattad insats

Än är det för tidigt att utvärdera projektet som startade i början av februari, men det ska ske.

– Det har tagits väl emot av personalen. Att det är en positiv sak att göra. Arbetsgivaren har ansvar för arbetsmiljön och vi skickar en tydlig signal att vi inte accepterar sådant.

– Inget apotek accepterar rasism, diskriminering, hot, våld eller kränkande behandling varken sig mot kunder eller medarbetare, avslutar han.