Annons
Kraftiga mensblödningar möjlig biverkan
Foto: Istock

Kraftiga mensblödningar möjlig biverkan

Säkerhetskommittén PRAC vill att produktinformationen för mRNA-vaccinerna mot covid-19 uppdateras.

28 okt 2022, kl 14:49
0

Annons

Kraftiga mensblödningar bör läggas till som en biverkan i produktinformationen för covid-19-vaccinerna från Pfizer/Biontech och Moderna. Det rekommenderar den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s säkerhetskommitté PRAC.

Fall av kraftiga mensblödningar har rapporterats efter den första, andra samt boosterdosen av de båda mRNA-vaccinerna Comirnaty och Spikevax. Enligt PRAC är biverkningen av ”okänd frekvens”. Majoriteten av de fall som har rapporterats klassas som icke allvarliga biverkningar och besvären har oftast varit tillfälliga.

Möjlig orsak till kraftiga mensblödningar

PRAC har tidigare gjort bedömningen att det inte finns något orsakssamband mellan covid-19-vaccinerna och mensrubbningar. Detta gällde dock varierande typer av mensrubbningar så som mellanblödningar, ökad mensvärk och ändrade intervaller mellan menstruationerna.

Säkerhetskommittén har nu, efter att ha granskat tillgängliga data, dragit slutsatsen att det finns en rimlig möjlighet att kraftiga mensblödningar kan bero på mRNA-vaccinerna. Och därför bör produktinformationen enligt kommittén uppdateras.

Ingen inverkan på fertilitet

PRAC konstaterar att det inte finns några bevis på att mensstörningar skulle ha någon inverkan på reproduktion och fertilitet. De data som finns tillgängliga tyder på att vaccinerna är säkra att använda både före och under graviditeten, skriver PRAC och framhåller att de också är lika effektiva för gravida som för andra.

Kommittén påpekar att mensstörningar i allmänhet är ganska vanliga och att de kan uppstå av många olika anledningar. Detta inkluderar vissa underliggande medicinska tillstånd. Om man är orolig över en förändring i mensen bör man rådfråga en läkare.

PRAC uppmanar också vårdpersonal och patienter att fortsätta att rapportera fall av kraftiga mensblödningar till nationella myndigheter. Kommittén kommer att fortsätta att övervaka tillståndet och komma med ny information om nya rekommendationer behövs.