Annons
Nya säkerhetsrapporter för covid-19-vaccinerna

Nya säkerhetsrapporter för covid-19-vaccinerna

Några misstänkta biverkningar har tillkommit, men nyttan bedöms större än riskerna för alla covid-19-vacciner.

12 sep 2022, kl 10:40
0

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA fortsätter att övervaka säkerheten för covid-19-vaccinerna som används i EU. Enligt den senaste säkerhetsrapporten finns ett fåtal rapporter om nya misstänkta biverkningar. Dock bedöms nyttan fortfarande vara större än riskerna för samtliga vacciner.

Nya säkerhetsrapporter för covid-19-vaccinerna publiceras varje månad och visar bedömningar av nya säkerhetsdata som utförs av EMA:s säkerhetskommitté PRAC.

I Sverige används i dagsläget vaccinerna från Pfizer/Biontech, Moderna och Novavax. Tidigare under pandemin användes även vaccinet från Astrazeneca.

Säkerhetsrapporter för covid-19-vaccinerna

Cirka 663 miljoner doser av Pfizer/Biontech vaccin har administrerats i EU/EES fram till den 14 augusti 2022. Av dessa har 55 miljoner getts till barn och unga. Motsvarande siffror för Modernas vaccin är totalt cirka 158 miljoner, varav 3,1 miljoner till unga.

När det gäller dessa två vacciner har sedan tidigare myokardit och perikardit, det vill säga hjärtmuskelinflammation, visat sig vara mycket ovanliga biverkningar. Enligt den senaste säkerhetsrapporten kommer produktinformationen för vaccinerna nu att uppdateras med information om att denna risk verkar lägre för barn mellan 5 och 11 år än hos barn i åldrarna 12-17 år.

Säkerhetsrapporterna visar också att PRAC har påbörjat en granskning av Pfizer/Biontechs vaccin på grund av ett fåtal rapporterade fall av sårbildning i vulva efter vaccination. Det har även inkommit ett fåtal rapporter gällande histiocytisk nekrotiserande lymfadenit, ett tillstånd som innefattar svullna lymfkörtlar, feber och svettning, efter vaccinering med Pfizer/Biontechs vaccin. PRAC påbörjar därför en granskning även av detta.

Inga nya säkerhetsrisker

Enligt den senaste rapporten har inga ytterligare misstänkta biverkningar för Novavax vaccin tillkommit. Sedan tidigare utreder PRAC misstänkta fall av myokardit och perikardit även efter vaccinering med detta vaccin.

Inte heller när det gäller Astrazenecas vaccin har några ytterligare säkerhetsuppdateringar tillkommit. Detta vaccin slutade att användas i Sverige under 2021. Detta efter rapporter om en sällsynt misstänkt biverkning i form av en kombination av blodproppar och brist på blodplättar, i vissa fall tillsammans med blödning.