Annons
Studie: Virusövervakning i avloppsvattnet bra markör

Studie: Virusövervakning i avloppsvattnet bra markör

Virushalterna i avloppsvattnet kan visa hur en pandemi kommer att utveckla sig, enligt en svensk studie.

9 sep 2022, kl 08:09
0

Att mäta virushalter i avloppsvattnet kan förutsäga hur en pandemi utvecklar sig och hur den kan komma att belasta vården. Det menar forskare vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet som sedan coronapandemins start har mätt halterna av sars-cov-2, viruset som orsakar covid-19.

I en studie, som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften iScience, visar de att både potentiellt coronarelaterade samtal till 1177 Vårdguiden och antalet sjukhusinläggningar på grund av covid-19 ökade strax efter en uppmätt virustopp.

– Studien visar att virusövervakning i avloppsvatten kan förutsäga utvecklingen av en pandemi och dess börda på flera olika delar av hälsosystemet, säger studiens förstaförfattare Hao Wang i ett pressmeddelande.

Började mäta 2020

Eftersom personer med en covid-19-infektion utsöndrar sars-cov-2-partiklar i sin avföring är det möjligt att upptäcka viruset i avloppsvattnet. Metoden analyserar förekomsten av RNA från sars-cov-2. I Sverige började forskare vid flera universitet därför i februari 2020 att övervaka och mäta dessa halter. Snabbt blev det känt att denna mätning kunde förutsäga belastningen inom vården; en virustopp i avloppsvattnet följdes inom ett par veckor av att fler personer var i behov av sjukhusvård för covid-19.

Detta bekräftas i den nu aktuella studien som sträcker sig över en tvåårsperiod med start i mitten av 2020. Studien visar också att det även var fler personer som ringde till 1177 Vårdguiden med frågor om akut andnöd hos vuxna inom några veckor efter en uppmätt virustopp.

Mönstret sågs vid alla fyra pandemivågor.

Forskarna påpekar dock att det inte går att bekräfta att personerna som ringde till 1177 Vårdguiden faktiskt hade covid-19.

Mäta virushalter i avloppsvattnet träffsäkert

Testkapaciteten för covid-19 har under pandemin sett olika ut, och forskarna menar att den nationella statistiken inte har speglat den faktiska smittspridningen.

Alla som är smittade har dock virus i urin och avföring, även om de bara har milda symtom. Därför menar forskarna att mätning av virushalter i avloppsvattnet är ett träffsäkert sätt för att se hur pandemin kommer att utvecklas oberoende av testkapacitet och smittspårning.

Forskarna samlade dagsprover av avloppsvattnet från det kommunala vattenreningsbolaget Gryaab i Göteborg.

Kan se andra virus

Genom denna mätning kunde forskarna även se andra typer av virus.

– Den metod vi använder i Göteborg möjliggör även övervakning av andra virus vilket ger oss unika möjligheter att snabbt påvisa pågående utbrott. Utöver sars-cov-2 kunde vi i Göteborg även påvisa förekomst av virus som sprids via föda eller vatten och utsöndras med avföringen, varav vissa orsakade utbrott, som vinterkräksjuka och astrovirus bland barn under pandemin, säger Heléne Norder som är en av författarna till studien i pressmeddelandet.

– Under pandemin har vi kunnat påvisa förändringar i virushalterna, som direkt kan relateras till antalet smittade i Göteborg. Vår forskningsgrupp avser att fortsätta med analyser av olika virus i avloppsvattnet så länge vi har forskningsmedel för detta, fortsätter hon.

Forskarna vill vidareutveckla tekniken så att den ska kunna användas på fler laboratorier.

– Detta skulle kunna leda till att fler virus övervakas i fler regioner för snabb identifiering av kommande utbrott och en effektiv och proaktiv nationell övervakning av pågående utbrott, säger Heléne Norder.