Hem Taggar Sahlgrenska akademien

Tag: Sahlgrenska akademien

Underfinansiering hotar barnforskning

Läkemedelsföretagen underskattar kostnaderna för att studera läkemedel för barn, visar ny studie.
11 maj 2023, kl 11:45

Bättre prostatascreening med ny metod

Forskare testade med lovande resultat en metod som kan minska överdiagnostik av prostatacancer.
14 dec 2022, kl 07:46

Studie: Virusövervakning i avloppsvattnet bra markör

Virushalterna i avloppsvattnet kan visa hur en pandemi kommer att utveckla sig, enligt en svensk studie.
9 sep 2022, kl 08:09

Svensk forskning ger nya ledtrådar om ulcerös kolit

Upptäckter om så kallade bägarceller kan leda till nya läkemedel mot tarmsjukdomen, enligt en studie.
20 apr 2021, kl 09:07

Barn fick drickbar vaccin-kandidat mot tarmbakterie

Svenska forskare har med lovande resultat testat ett vaccin mot tarminfektion bland barn i Bangladesh.
20 nov 2019, kl 10:20

AI-studie gav kliniskt viktiga svar om diabetes

En mer aktiv behandling av riskfaktorer skulle minska diabetespatienters risk för hjärt-kärlsjukdom och död.
26 feb 2019, kl 10:21