Bättre prostatascreening med ny metod
Jonas Hugosson, överläkare på Sahlgrenska universitetssjukhusets prostatacancercentrum, och Elene Nilsson, undersköterska. Foto: Anna Rehnberg.

Bättre prostatascreening med ny metod

Forskare testade med lovande resultat en metod som kan minska överdiagnostik av prostatacancer.

14 dec 2022, kl 07:46
0

Annons

Att kunna minska överdiagnostik av prostatacancer skulle öppna vägen för allmän screening för sjukdomen. Därför testade forskare i Göteborg en ny screeningstrategi. Strategin minskade signifikant risken att hitta små långsamväxande tumörer som inte behövde behandlas. Studien är publicerad i New England journal of medicine.

Många års diskussioner om screening

Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancersjukdom. År 2020 upptäcktes 9 008 nya fall. Diskussionen om att införa allmän screening för prostatacancer har pågått länge. Förespråkare jämför ibland med mammografiscreening som räddar många liv genom tidig upptäckt av bröstcancer.

Men de två cancersjukdomarna är inte helt jämförbara ur screeningsynpunkt. Bland annat eftersom prostatacancer i många fall är en ”snäll” sjukdom som man kan leva med länge utan symtom och utan att det påverkar livslängden. Det handlar om prostatatumörer som är av en harmlös typ och växer sakta.

Screening som gör att fler sådana tumörer upptäcks och behandlas ”i onödan” har enligt många tveksamma ett för högt pris i form av biverkningar och minskad livskvalitet för personen och kostnader för samhället.

Vill minska överdiagnostik av prostatacancer

I den aktuella studien utvärderade forskare vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och Sahlgrenska universitetssjukhuset en strategi för att lösa det problemet. Deltagarna var 17 980 män i åldrarna 50-60 år och med förhöjt PSA-värde (PSA=prostataspecifikt antigen) i blodet vilket kan tyda på prostatacancer.

Forskarna delade in männen i två grupper.

Experimentgruppen undersöktes med en strategi som redan är standard i många andra länder, men inte i Sverige. Den bygger på att prostatakörteln avbildas med hjälp av magnetkamera. Om några misstänkta förändringar syns vid den undersökningen tar vårdpersonalen tre-fyra riktade vävnadsprov från just det området. Analysen av vävnadsproverna visar om utredningen behöver gå vidare.

Även männen i kontrollgruppen fick gå igenom sådana undersökningar med magnetkamera och vid behov riktade vävnadsprover. Men de undersöktes dessutom även med den metod som fortfarande är rutin i Sverige och som kallas systematisk biopsi. Vid en sådan undersökning tar man omkring ett dussin vävnadsprover från olika ställen i prostata. Proverna tas ”blint” utan vägledning av magnetkamera.

Uppmuntrande resultat

Resultatet visade att den testade strategin kunde minska överdiagnostik av prostatacancer. Risken att hitta en ofarlig cancer som inte skulle behöva behandling var bara hälften så stor i experimentgruppen som i kontrollgruppen. En harmlös tumör upptäcktes hos 0,6 procent i experimentgruppen och 1,2 procent i kontrollgruppen.

Samtidigt var chansen att upptäcka allvarliga tumörer som var viktiga att behandla eller ha ögonen på ändå nästan lika stor i experimentgruppen som i kontrollgruppen.

Ansvarig för studien är Jonas Hugosson, professor i urologi vid Göteborgs universitet och överläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

– Vi måste komma bort från de blinda vävnadsproverna som i dag fortfarande är standard, lita på magnetkameraundersökningen och därmed skifta diagnostiken till att enbart ta prov på män med magnetkamerafynd och då enbart riktade prover mot det aktuella området, säger han i ett pressmeddelande.

– Denna strategi minskar kraftigt antalet som behöver genomgå vävnadsprovtagning som i sig är obehaglig och innebär en risk för infektion. Dessutom halverar denna strategi risken att man upptäcker en harmlös cancer, vilket varit det största hindret för att införa allmän screening för prostatacancer.

Kan bana väg för screening

Jonas Hugosson menar att studiens resultat talar för att det kan gå att införa screening enligt den undersökta modellen:

– Resultaten från denna studie kan bana väg för att allmän screening kan införas för prostatacancer, även om andra faktorer, såsom kostnader, tillgänglighet till magnetkameraundersökning med mera, måste tas med i bedömningen.