Familj i slumområde i Bangladesh
Behovet av mer lättskötta preventivmedel anses stort inte minst i utvecklingsländer med sämre tillgång till hälso- och sjukvårdsservice.

Barn fick drickbar vaccin-kandidat mot tarmbakterie

Svenska forskare har med lovande resultat testat ett vaccin mot tarminfektion bland barn i Bangladesh.

20 Nov 2019, kl 10:20
0

Ann-Mari Svennerholm

Ann-Mari Svennerholm, Sahlgrenska akademin. Foto: Johan Wingborg.

Forskare vid Göteborgs universitet arbetar sedan länge med att utveckla ett vaccin mot enterotoxinbildande E. koli-bakterier, även kallade etec-bakterier. Infektion med sådana tarmbakterier är en av de vanligaste orsakerna till diarréer och orsakar många sjukdoms- och dödfall särskilt bland barn i låg- och medelinkomstländer. Etec-infektion är även en vanlig orsak till diarré hos resenärer till dessa länder.

Det finns för närvarande inget vaccin mot etec-bakterier på marknaden och Världshälsoorganisationen, WHO, anser att utveckling av ett sådant vaccin är en prioriterad fråga för den globala folkhälsan.

Placebokontrollerad studie

Göteborgsforskarna har i tidigare studier hos vuxna i Sverige och Bangladesh sett en god säkerhet hos den svenska vaccinkandidaten, som kallas Etvax. Nu har den med lovande resultat prövats även hos barn i en randomiserad, placebokontrollerad fas I/II-studie i Bangladesh. Studien har publicerats i the Lancet infectious disease.

Studien omfattade sammanlagt 430 barn i åldrarna sex månader-fem år. Vid två tillfällen fick alla barnen dricka en bikarbonatlösning som neutraliserar magsyra. Lösningen gavs till spädbarn med sked, medan de äldre barnen drack den i en mugg. 280 av barnen fick lösning som innehöll vaccinkandidaten och de återstående 150 fick placebo, alltså enbart bikarbonatlösning.

Resultatet visade att Etvax var säkert med endast milda och, i några få fall, måttliga biverkningar som illamående och kräkning.

Bra immunsvar

Och när immunsvaret analyserades i blod- och avföringsprover, överträffade resultatet forskarnas förväntningar.

– Vi hittade starka immunsvar i tarmen hos majoriteten av barnen, även de allra yngsta, som också är de mest utsatta för etec-diarré, säger i ett pressmeddelande Ann-Mari Svennerholm, professor i infektion och immunitet på Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, och ansvarig för studien.

Spädbarnen utvecklade starka immunsvar i 50–80 procent av fallen, vilket är ett tecken på att vaccinet kan ha önskad skyddseffekt. Hos de äldre barnen i åldern ett till fem år utvecklade 80–100 procent ännu högre nivåer av immunitet. När Etvax gavs i kombination med ett immunstimulerande medel förbättrades resultaten ytterligare, särskilt hos spädbarnen.

Utvecklingen av Etvax fortsätter nu med en fas I-studie i Zambia och en fas II-studie i Gambia.