Annons
Minskning av coronavirus i Göteborgs avloppsvatten
Heléne Norder. Foto: Elin Lindström

Minskning av coronavirus i Göteborgs avloppsvatten

Forskare i Göteborg rapporterar att halten av coronavirus i avloppsvattnet där nu är den lägsta på fyra månader.

21 apr 2022, kl 11:02
0

Halten av coronavirus i avloppsvatten har visat sig vara en bra markör för att följa covid-19-pandemins svängningar. Sådana undersökningar pågår i flera svenska städer sedan början av 2020.

Från Göteborg rapporterar nu den ansvariga forskargruppen vid Sahlgrenska akademin en kraftig nedgång av virushalten vid den senaste mätningen. Detta efter en utdragen fjärde pandemivåg när halten av viruset sars-cov-2 legat rejält högt 16 veckor i rad. Halterna har ofta nått nivåer som motsvarar tidigare pandemivågors toppnoteringar.

Halten coronavirus i avloppsvatten går nedåt

Men resultaten av den senaste mätningen, den 11-17 april, visar en tydlig förändring med sjunkande virusnivåer.

– Äntligen verkar det ge med sig. Vi ser det lägsta värdet av sars-cov-2 på länge nu, säger forskargruppens ledare, mikrobiolog Heléne Norder, i ett pressmeddelande.

– Det kan bero på att det börjar bli varmare och viruset följer sin säsongsvariation, som under 2021 då mängden virus var låg från slutet av april till december.

Undersökningarna av sars-cov-2 i avloppsvattnet i Göteborg pågår sedan februari 2020. De görs av forskarna på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet i samarbete med kommunägda Gryaab som hanterar avloppsvatten i Göteborg med kranskommuner.

Rapporter från andra städer

Från andra städer i Sverige rapporteras för samma period, vecka 15, en blandad bild med i vissa fall något stigande och i andra fall oförändrade eller sjunkande halter av coronavirus i avloppsvatten. I Stockholm visade till exempel Kungliga tekniska högskolans analys av prover tagna 11 april på ökande halter vid fem avloppsreningsverk och sjunkande halter vid ett.

I Uppsala, Älvkarleby och Örebro låg halterna kvar på samma förhöjda nivå som de senaste veckorna. Däremot syntes sjunkande nivåer förutom i Göteborg även i Umeå, Kalmar, Tierp och Östhammar.