Ska utreda övervakning av coronavirus i avloppsvatten

Ska utreda övervakning av coronavirus i avloppsvatten

Regeringen ger Naturvårdsverket i uppdrag att utreda förutsättningarna för att övervaka virushalterna i vattnet.

17 maj 2021, kl 10:47
0

Annons

Naturvårdsverket får i uppdrag av regeringen att utreda förutsättningarna för att systematiskt övervaka coronavirus i avloppsvatten. Uppdraget ska göras i samråd med Folkhälsomyndigheten.

I dag finns det inte någon systematisk övervakning av avloppsvatten i Sverige och ett första steg är därför att utreda möjligheterna till det. En sådan övervakning kan bidra till att få en bredare bild över smittspridningen av covid-19, och även användas vid eventuella andra pandemier i framtiden, enligt regeringen.

– Det är viktigt nu under coronapandemin, men också då vi vet att vi riskerar fler pandemier längre fram att vi står förberedda och har flera sätt att spåra smittan på. Det här kan vara ett komplement till annan testning och provtagning för att identifiera varningssignaler om förändrad smittspridning, säger miljö- och klimatminister Per Bolund i ett pressmeddelande.

Regeringen uppdrag är i enlighet med EU-kommissionens rekommendation om att gemensamt göra en systematisk övervakning av covid-19.

KTH studerar coronavirus i avloppsvatten

Tidigt under pandemin började forskare på Kungliga tekniska högskolan, KTH, att göra studier på avloppsvattnet i Stockholm för att se spridningen av coronaviruset. Syftet var att se hur mängden virusrester förändrades för att kunna förutspå nya sjukdomsutbrott.

I början av oktober 2020 presenterade forskarna en sammanställning som visade att mängden virus hade fördubblats på några veckor och var på samma nivå som i maj 2020. Resultatet baserades på prover som hade samlats in varje vecka sedan våren.

I augusti och september 2020 ökade antalet coronatester i Sverige, vilket kunde vara en förklaring till att det då var ett högre antal konstaterade smittade än tidigare. Men KTH-forskarnas tester i avloppsvattnet visade alltså samma ökning, vilket tyder på att det inte var antalet tester som var anledningen. Forskarna har dock framhållit att studien bygger på preliminär information och att det finns många aspekter kvar att analysera.

Även i februari 2021 visade KTH:s analyser i avloppsvattnet på att virushalterna steg. I Stockholm uppmättes då de högsta halterna som fram tills dess hade setts under hela pandemin.