Studie: En vaccindos kan räcka efter covid-19

Studie: En vaccindos kan räcka efter covid-19

Även Astrazenecas vaccin ger gott skydd efter bara en dos om man redan haft covid-19, enligt studien.

12 maj 2021, kl 10:21
0

Annons

Ett växande antal studier tyder på att en vaccindos kan räcka för att ge gott skydd mot covid-19 hos personer som redan har haft sjukdomen. Tidigare forskning om denna fråga har handlat om de båda mRNA-vaccinerna från Moderna respektive Pfizer/Biontech. De har gett ett snabbt och starkt immunsvar redan efter en dos hos dem som gått igenom en covid-19-infektion.

− Detta är förväntat eftersom en naturlig infektion fungerar som en så kallad primer och vaccinationen som en booster för immunförsvaret, säger Charlotte Thålin, specialistläkare och ansvarig forskare för en ny svensk studie i ett pressmeddelande.

Undersökte om en vaccindos kan räcka

Studien är en delstudie i den så kallade Communitystudien, som Läkemedelsvärlden tidigare har rapporterat om. De svenska forskarna ville ta reda på om även Astrazenecas covid-19-vaccin har denna booster-(förstärknings-)effekt hos den som redan varit infekterad med viruset.

Communitystudien pågår vid Danderyds sjukhus. Den startade våren 2020. Forskarna samlade då in prover från 2 149 medarbetare, varav nästan en femtedel visade sig ha antikroppar mot viruset som orsakar covid-19. Sedan dess följer forskarna deltagarna.

Under våren 2021 har många studiedeltagare vaccinerats mot covid-19. En del har fått mRNA-vaccinet Comirnaty från Pfizer/Biontech och en del har fått Astrazenecas vektorvaccin Vaxzevria.

I den aktuella delstudien ingick sammanlagt 232 medarbetare. 149 av dem hade fått två doser av vaccinet från Pfizer/Biontech. Bland dessa personer fanns både de som haft infektionen och de som inte haft den. 83 av deltagarna hade i stället fått en singeldos av vaccinet från Astrazeneca. Samtliga av dessa personer hade före vaccineringen haft covid-19, några för över ett år sedan, andra senare.

Höga nivåer av antikroppar mot virusvarianter

Analyser av blodprover från deltagarna visade att de tidigare covidinfekterade som fått Astrazenecas vaccin hade ett lika högt eller högre antikroppssvar som de som fått två doser av vaccinet från Pfizer/Biontech. Detta gällde även de som hade haft covid-19 för över ett år sedan.

Forskarna undersökte också antikropparnas förmåga att stoppa även andra virusvarianter än den ursprungliga. Analysen omfattade de tre nyare virusvarianter som först upptäcktes i Storbritannien, Sydafrika respektive Brasilien. Även mot dessa varianter hade samtliga i studien ett gott skydd och de tidigare covidsjuka som fått en dos Astravaccin hade också här ett lika bra eller bättre skydd än de som fått två doser mRNA-vaccin.

För tidigt ändra rekommendationer

− Antikroppsnivåerna som ses hos de personer som först haft covid-19 och därefter vaccinerats med en dos av Astrazenecas Vaxzevira är lika höga eller högre mot alla varianter vi testat. Detta gällde också deltagare som haft covid-19 för ett år sedan. Det talar för att det kan räcka med en vaccindos om man tidigare har haft covid-19, även om det har gått en lång tid sedan infektionen, säger Charlotte Thålin.

Till Svt nyheter förtydligar hon dock att mer forskning behövs innan man kan dra säkra slutsatser och eventuellt ändra nuvarande rekommendationer om två vaccindoser till alla. Studiens deltagare var relativt unga och friska vilket kan ha påverkat resultatet.

Studien är ännu inte publicerad i en vetenskaplig tidskrift med oberoende expertgranskning. Tills vidare finns den tillgänglig på en preprintserver.