Annons
Ny hälsoekonomisk analys:
”Gratis nikotinläkemedel är lönsamt för samhället”
Foto: Istock

”Gratis nikotinläkemedel är lönsamt för samhället”

Testa att helt subventionera nikotinläkemedel för rökare som vill sluta, föreslår experter i Region Stockholm.

8 sep 2022, kl 10:43
0

Annons

Erbjud gratis nikotinläkemedel till alla rökare i Region Stockholm som vänder sig till vården för att få hjälp att sluta. Det föreslår experter vid regionens Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin i en ny rapport. I rapporten analyserar de kostnaderna och vinsterna för regionen och för samhället i stort av att ändra nuvarande praxis där rökaren (och snusaren) får betala nikotinläkemedlen själv, utan recept.

För samhället i stort skulle helt subventionerade nikotinläkemedel förutom hälsovinsten för den enskilde innebära en besparing på drygt 2 000 kronor, enligt analysen.

– En effektiv rökavvänjning leder till minskad sjukfrånvaro och ökad produktivitet. Det tycks kompensera för hela den ökade kostnaden för subventionerad behandling och mer därtill, säger i ett pressmeddelande Anton Lager, enhetschef vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin.

De flesta rökare vill sluta

År 2020 var antalet vuxna dagligrökare i Stockholms län cirka 135 000 (7 procent av den vuxna befolkningen). Många av dem befann sig i en socioekonomiskt utsatt situation. Ungefär 20 procent hade till exempel enbart nioårig grundskoleutbildning.

Mångårig forskning visar att de flesta vuxna rökare i Sverige vill sluta. Ungefär hälften gör också varje år ett eller flera försök. Majoriteten återfaller dock och behöver göra fler försök. Endast åtta procent av dem som försöker lyckas bli långvarigt rökfria på första försöket.

Det som framför allt gör det svårt att sluta röka är abstinensbesvären på grund av att kroppen inte längre tillförs nikotin. Besvären kan bland annat vara irritation, nedstämdhet, rastlöshet och oro.

”Gratis nikotinläkemedel kan minska ojämlikhet”

Nikotinläkemedel finns i flera olika former och lindrar abstinensbesvären. Läkemedlen tillför rent nikotin i mindre mängd och detta har visat sig underlätta rökstopp. Rapportförfattarna understryker att det vetenskapliga stödet för att behandlingen är effektiv är starkt. Det gäller både om läkemedlet används som enda hjälp eller i kombination med rådgivning. Enligt rapporten ökar nikotinläkemedel chansen att lyckas sluta med omkring 55 procent.

Men kostnaden för nikotinläkemedel kan sänka många rökares motivation att använda dem för att försöka sluta, menar experterna. Läkemedelskostnaden kan uppgå till omkring 3 500 kronor för tolv veckors behandling.

– Som det ser ut i dag kan kostnaden för nikotinläkemedel för den enskilde vara ett hinder för att sluta. Det är vanligare att röka bland låginkomsttagare, så en subvention skulle kunna leda till minskad ojämlikhet i hälsa, säger Joanna Stjernschantz Forsberg, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, i pressmeddelandet.

Föreslår test med subvention

Om hälften av alla rökare i Stockholms län skulle utnyttja erbjudandet om gratis nikotinläkemedel i tolv veckor skulle detta kosta regionen drygt 344 miljoner kronor per år, enligt analysen. Om subventionen enbart riktas till socioekonomiskt utsatta rökare blir kostnaden i stället cirka 86 miljoner kronor. När man räknar in de hälsovinster som uppstår blir regionens kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår (QUALY) cirka 125 000 kronor. Detta är enligt Socialstyrelsens klassificering för kostnadseffektivitet en måttlig, på gränsen till låg, kostnad.

Rapportförfattarna drar slutsatsen att en subvention inte bara vore kostnadsbesparande för samhället utan också en kostnadseffektiv satsning för regionen.

De skriver att ett ”naturligt nästa steg” är att testa att subventionera nikotinläkemedel, antingen för alla rökare som vill sluta eller för utsatta grupper.