Annons
Ny lag krävs om fler ska kunna ge naloxon
Foto: Istock

Ny lag krävs om fler ska kunna ge naloxon

Socialstyrelsen bollar över en rättslig knäckfråga om naloxon mot överdoser till narkotikautredningen.

31 mar 2023, kl 13:39
0

Annons

Det skulle gå att rädda ytterligare liv om fler i samhället – till exempel poliser och väktare – kunde ha nässpray med naloxon i beredskap mot överdoser. Detta är en av grundtankarna bakom ett regeringsuppdrag som Socialstyrelsen arbetar med.

Naloxon är ett livräddande motgift mot överdos av opioider som till exempel morfin, heroin, oxykodon, tramadol och fentanyl. Regeringsuppdraget går ut på att Socialstyrelsen ska hitta olika vägar för att göra nässpray naloxon mer tillgängligt. I dag lämnar Socialstyrelsen en delrapport om uppdraget till regeringen.

Svårlösta frågor om nässpray med naloxon

Delrapporten beskriver ett omfattande utredningsarbete som dock hamnat i flera rättsliga återvändsgränder.

Det gäller bland annat, som Läkemedelsvärlden skrev igår, frågan om det skulle gå att göra naloxon receptfritt. Socialstyrelsen har med hjälp av Läkemedelsverket kommit fram till att det inte är juridiskt möjligt med nuvarande reglering.

När nässprayer med naloxon blivit godkända som läkemedel har läkemedelsmyndigheten EMA satt som villkor att den som får det ska få utbildning om användning och risker. Det går inte att bortse från de villkoren, menar Läkemedelsverket. Och utbildningsvillkoret skulle vara svårt att uppfylla om naloxon blev receptfritt.

Dessutom är det respektive läkemedelsföretag som måste ansöka om att få sitt läkemedel omklassat till receptfritt.

I USA godkände läkemedelsmyndigheten FDA dock i veckan den första receptfria naloxonsprayen. Socialstyrelsen kommer att följa de amerikanska erfarenheterna.

Kan fler ha nässpray med naloxon i beredskap?

En närbesläktad fråga som också visat sig juridiskt svårlöst, handlar om att se till att fler yrkesgrupper kan dela ut och ha naloxon i beredskap. Sedan 2018 får man dela ut läkemedlet direkt på en mottagning, räddningspersonal får ge det i väntan på ambulans och även sjuksköterskor har rätt att förskriva det.

Alla regioner har också så kallade naloxonprogram vid beroendeenheter. Genom dessa program kan personer som riskerar överdoser få naloxon och utbildning om läkemedlet.

Men många andra som jobbar där opioidöverdoser förekommer, har inte tillgång till naloxon. Några exempel på sådana yrkesgrupper är poliser, väktare och personal på boenden och verksamheter för personer med missbruksproblem.

Bollar över till narkotikautredningen

Socialstyrelsen har undersökt tänkbara vägar för att sådana yrkesgrupper utanför vården ska kunna ha naloxon tillgängligt, utan individuell förskrivning. Men myndigheten ser inga möjliga alternativ med gällande lagstiftning. Både hälso- och sjukvårdslagen och läkemedelslagen lägger i dag hinder i vägen.

Därför bollar Socialstyrelsen över frågan till narkotikautredningen (En svensk narkotikapolitik anpassad till nutidens och framtidens utmaningar) som ska komma med sitt betänkande senare i år. Även narkotikautredningen har efterlyst att fler ska kunna dela ut naloxon.

– Resultaten från vårt omfattande utredningsarbete visar att det krävs en ny lag för att naloxon ska kunna delas ut utanför hälso- och sjukvården. Vi har därför i samråd med den pågående narkotikautredningen kommit överens om att de ska driva den här frågan vidare, för att undersöka om det går att ta fram ett lagförslag, säger Maria Hilberth, enhetschef på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Utreder gratis naloxon

Myndigheten ska slutredovisa naloxonuppdraget om ett år. Till dess fortsätter arbetet med flera frågor. Bland annat undersöker Socialstyrelsen om naloxon ska kunna bli gratis för vissa personer. En annan del av satsningen är inriktad på att fler intagna inom Kriminalvården ska få tillgång till naloxon. Dessutom pågår olika utbildnings- och informationsinsatser.